قبض-گاز-برقبا اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و احتساب تعرفه‌های جدید برق و گاز، بار مالی مجموع قبوض گاز و برق مشترکان کم مصرف در فصل بهار بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود و با روشن کردن کولرهای گازی، اسپیلت، آب گرم کن های گازی و کولر آبی این هزینه‌ها با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.

به گزارش  مهر، با آغاز فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، شرکت ملی گاز و توانیر به نمایندگی از وزارت خانه‌های نفت و نیرو رسما جزئیات قیمت گذاری برق و گاز طبیعی را تشریح کردند.
از اینرو برای دوره تابستانی که از ۱۶ فروردین تا ۱۵ آبان ماه سال جاری آغاز و به پایان خواهد رسید متوسط قیمت فروش گاز در پله اول از ۴۵ تومان به ازای مصرف هر مترمکعب آغاز و در نهایت به ۳۷۴ تومان در پله دوازدهم ختم خواهد شد.
بر اساس محاسبات انجام گرفته در سطح شرکت ملی گاز ایران یک مشترک کم مصرف خانگی در فصل تابستان با روشن کردن صرفا اجاق گاز (بدون احتساب آب گرم کن‌های گازی و شوفاژخانه)  حدود ۱۰۰ مترمکعب گاز ماهانه مصرف می کند.
از این رو مشترکی که ماهانه ۱۰۰ مترمکعب گاز مصرف کند باید به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی ۱۴۴ تومان پرداخت کند که معادل ۱۴۴۰۰ تومان برای یک دوره ماهانه می شود.
علاوه بر این با احتساب افزایش عوارض مصرف هر متر مکعب گاز از ۱۰ به ۱۳ تومان از ابتدای فروردین ماه سالجاری، یک هزینه ۱۳۰۰ تومانی دیگر هم به بار مالی قبوض اضافه می‌شود و در نهایت با محاسبه هزینه آبونمان، بیمه و مالیات بار مالی قبوض گاز در فصل بهار و تابستان به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

تعرفه گازبهای خانگی از ۱۶ فروردین تا ۱۵ آبان ماه ۹۳
دامنه مصرفپله اولپله دومپله سومپله چهارمپله پنجمپله ششمپله هفتمپله هشتمپله نهمپله دهمپله یازدهمپله دوازدهم
دامنه مصرفصفر تا ۴۵ مترمکعب۴۶ تا ۹۵ مترمکعب۹۶ تا ۱۴۵ مترمکعب۱۴۶ تا ۱۹۵ مترمکعب۱۹۶ تا ۲۴۵ مترمکعب۲۴۶ تا ۲۹۵ مترمکعب۳۴۵ تا ۲۹۶ مترمکعب۳۴۶ تا ۳۹۵ مترمکعب۳۹۶ تا ۴۴۵ مترمکعب۴۴۶ تا ۴۹۵ مترمکعب۴۹۶ تا ۵۴۵ مترمکعبمازاد بر ۵۴۵ مترمکعب
قیمت هر مترمکعب گاز (تومان)۹۴ تومان ۱۱۴ تومان۱۴۴ تومان۱۸۴ تومان۲۲۴ تومان۲۴۴ تومان۲۷۴ تومان۳۰۴ تومان ۳۲۴ تومان ۳۴۴ تومان۳۶۴ تومان۳۷۴ تومان

هزینه مصرف برق تابستانی مشترکان خانگی چقدر است؟

در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون احتساب وسایل سرمایشی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای آبی به طور متوسط برای هر دوره بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت است.
بر این اساس با احتساب تعرفه‌های جدید آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات و آبونمان باید معادل ۲۵ هزار تومان تا ۳۸ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.
در این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۷۰ تا بیش از ۹۰ هزار تومان افزایش می یابد.
با محاسبات انجام گرفته یک مشترک خانگی صرفه جوی خانگی در فصل بهار بدون روشن کردن کولرهای آبی، گازی، اسپیلت، آب گرم کن گازی و یا شوفاژ خانه (برای گرم کردن آب ساختمان) باید هزینه ای بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان صرفا برای پرداخت قبوض گاز و برق پرداخت کند.

  متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت هر پایه (کیلووات ساعت)
 صفر تا ۱۰۰۴۰.۲ تومان
 مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰۵۵ تومان
 مازاد ۲۰۰ تا ۳۰۰۱۱۴ تومان
 مازاد ۳۰۰ تا ۴۰۰۲۲۹ تومان
 مازاد ۴۰۰ تا ۵۰۰۲۷۹ تومان
 مازاد ۵۰۰ تا ۶۰۰۳۷۰ تومان
 مازاد بر ۶۰۰۴۱۰ تومان