یونگ داستان پسربچه ای سه یا چهار ساله را تعریف می کند که «در خواب دید، دو فرشته آمدند، چیزی را از زمین برداشتند و به آسمان بردند و شبی که او این خواب را دید، خواهر کوچکش مرد.» (تعبیر خواب، یونگ، ص ۲۶)

یونگ معنای خواب را در چارچوب همین رخداد خلاصه می کند و آن را ناشی از نوعی تکاپوی ناخودآگاه و تشخیصی گذر کننده از زمان می داند: «گاه پیش می آید که ما وقایع روانی مهمی را دریافت می کنیم که روی اطرافیانمان تاثیر می گذارند و در این راستا بعضی حالات روحی و بعضی اسرار کشف می شوند. ما نمی دانیم، ناخودآگاه از چه طریقی موفق به کشف آنها می شود.»

 بنیان گذار روان تحلیلگری خاطر نشان می کند: «به مرور زمان، روانپزشک یاد می گیرد ویژگیهای این خوابها را بشناسد و پیشاپیش بیماران را متوجه چیزهایی کند که اتفاق خواهند افتاد. در چنین مواردی من عادت دارم به آنها بگویم، مراقب باشید، اتفاقی در راه است.» (تعبیر خواب، یونگ، ص ۲۴)

مشاهدات یونگ بر حقیقت درستی تاکید دارند: بعضی خوابها نمادهایی را از آینده وام می گیرند. یونگ می نویسد: «مورد دیگر بچه ای بود که خواب دید، مادرش قصد خودکشی دارد. دوان، دوان و فریاد زنان به اتاق مادرش دوید و دید او بیدار است و دارد خود را برای خودکشی آماده می کند.»

اما، همان گونه که بارها گفته ام، محدود کردن معنای خواب به یک رخداد یا مصداق خاص می تواند گمراه کننده باشد. رویاها ما را با خودمان مواجه می دهند، تا به شناخت نگرشهای معیوب و ساختهای شناختی نارسمان اداک یابیم و بتوانیم با اصلاح آنها از گمراهی درون نجات یابیم.

رویای دو فرشته ای که بر زمین می آیند و چیزی را به آسمان می برند، بیانگر یک کج کاری مهلک در روان پسرک خردسال است. فرشته ها نماد ادراکات عقلی و عواطف کودک هستند که تحت تاثیر محیط تربیتی، رفتاری رباتیک و شرطی شده یافته اند، درست مانند جرثقالی که بنا به فرامین بالادستی اشیاء را برداشته و در آسمان جابجا می کند. دور از چنین دریافت تشخیصی، چه تصویری از آینده این کودک می توانیم متصور شویم؟

البته یونگ درباره محتوای خواب پسربچه دوم چیزی نگفته تا بتوان به رمزگشایی آن پرداخت، اما بی تردید این کودک نیز درگیر نقصانی شناختی است، منتها برای او، بی هیچ اندیشه ای، رویا کارکردی تکانشی و نجات بخش داشته است. انفجاری از انرژی عاطفی که کودک را برانگیخته تا مانع مرگ مادر شود. این جنبه های خواب بی گمان دور از دسترس علمی جاری ما هستند و فقط بهانه هایی را به دست عده ای کاسب پیشه می دهند تا تعبیر خواب را در حد فالگیری تنزل دهند و به آسمان ریسمان بافتنهای بی محتوی بپردازند.

#روانتحلیلگری #روان_تحلیلگری #یونگ #کارل_گوستاو_یونگ #زبان_شناسی_رویا #زبانشناسی_رویا #روانشناسی #مشاوره