هدف-گرا-تلاششیوا:

سلام.خواب دیدم به کسی که فوت کرده بود خواستمو گفتم. ازش پرسیدم چیزی که میخوام خدا میده؟ اون گفت نمیدونم. بعد گفت زمان میخواد.  تو خواب گفتم زمان می بره با زمان می خواد فرق داره؟
گفت: زمان می خواد . دوباره ازش بر.سیدم: یعنی باید این مدت تغییرکنم؟ که دیگه جواب نداد.

تعبیرش چیه؟ سوالی که پرسیدم حاجتیه که تو بیداری دنبال جوابشم.ممنون میشم تعبیر خواب من را بگویید.

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است:

برای چیزها شانی قائل نشوید که فاقد آن هستند. واقعیت را آن متوفی در کلام نخست خود بیان کرد: نمی دانم. و آنگاه که اصرار کردید، از ظن خود پاسخی می دهد: زمان می خواهد! چقدر این پاسخ قابل اتکاست؟

ریسمانی که برید بریده است. مرده کسی است که ارتباطش با واقعیات دنیا قطع شده است. آیا می توان با جهان ارواح ارتباط برقرار کرد و از آن ها جویای پاسخ به مسائلمان بود؟ اگر این گونه بود، احضارکنندگان ارواح جایگزین دانشمندان و محققین می شدند و سکان علم و پیشرفت بشری را به دست می گرفتند. کجای کار را در دست دارند؟ هیچ…

از ظن و گمان پرهیز کنید و پایتان را روی زمین محکم امور قابل استدلال بگذارید. آنچه شما می خواهید آیا یک هدف عینی و منطقا قابل تحقق است؟ خدا چیزی به کسی نمی دهد، بلکه راه رسیدن را به ما می نماید تا خود پیش رویم و خود به دست آوریم. بله، شما باید تغییر کنید، یعنی اگر چیزی را می خواهید برای رسیدن به آن تلاشی منطقی و قابل ارزیابی داشته باشید.

تحقق هر هدفی زمان می خواهد- زمانی تا دانه به درختی بارور تبدیل شود یا زمانی که شما مسیر موفقیت را قدم به قدم بپیمایید. از در جا نشستن، هیچ امری هستی نمی گیرد.

تعبیر نماد (معنای دقیق):