سختکوشسارا:

سلام. خواب دیدم خواستگارم رو بعد از یک سال می بینم. برای کاری اومده بود خونمون و نسبت به پارسال که اندامی متوسطی داشت لاغرتر شده بود.

لازم به ذکره شنیدم قراره این خواستگارم دوباره برگرده و بیاد خواستگاریم و من در طول روز خیلی به این مسئله فکر می کنم. سپاس از لطفتون.

تفسیر:

آن فرد انسان زحمت کشی هست که تلاش می کند با پشتکار موجبات آرامش خاطر خود و اطرافیان را فراهم آورد.
عناصر خواب را کنار هم بگذاریم: خانه نماد آرامش است و وی برای کار به خانه شما آمده و لاغرتر شده است. یعنی به واسطه تلاش شبانه روزی وزن بدنش را از دست داده و همان طور که گفته شد، پیام خواب حاکی از وجه مثبت شخصیت خواستگار شماست و می توان گفت وی برای زندگی اش می جنگد، برخلاف بسیاری از جوانان این دوره و زمانه که مفتخواری و در پی خوشی بودن تمام اندازه زندگی شان است.