وابستهسوده:

چند ماه پیش شخصی به من ابراز علاقه کرده بود که من بهش جواب منفی دادم . اخیرا خواب دیدم  توی مجلس همایشی دعوت شدم و آدمهای زیادی برای اون همایش اشتیاق ورود به سالنو دارن .

همه پایین سکو ایستاده بودن تا اون همایش برگزار شه  و من فقط میدونستم این همایش مربوط به یه ادم مهمه تا اینکه با کمال تعجب دیدم همون شخصی که قبلا بهم ابراز علاقه کرده بود اومد پشت میز، روی سکو  و مردم به عنوان هوادارانش با اشتیاق به سخنراتیهاش گوش میدادن و برای اون سرو دست می شکستن. من با حسرت به دوستم گفتم ای کاش با این شخص ارتباط برقرار می کردم .

البته در حال حاضرشخصی تو زندگیمه که تقریبا از یه سری نظر ها به اون آدم شبیهه و من وقتی این خوابو دیدم که ازش دلخور بودم و قصد داشتم ارتباطمون تموم شه .

 

تفسیر:

مدگرایی جلوه های متفاوتی دارد، یکی از حالات آن نیز این است که فرد هرچه دیگران مورد توجه قرار دهند را ارزشمند و خواستنی می بیند.
معیار ارزیابی تان را درونی و متکی بر اصولی روشن کنید. دنباله روی از جمع ویژگی توده هاست. بنابراین، شما در خواب دوباره شیفته آن فرد می شوید، زیرا می بینید جمعیت شیفته اوست.
دوست خوبم، در نقطه مقابل نگرش عوام، انسان های خودآگاه قرار دارند. افرادی که می دانند از زندگی چه می خواهند و نه بر اساس امواج رسانه ها و دیدگاه دیگران که بر مبنای درک خودشان زندگی می کنند.
آیا به درستی منطورم را متوجه شدید؟ به زبان ساده، خواب می گوید پیروی کورکورانه از جمع را کنار گذاشته و منشتان را بر مبنای خواست های درونی و اصیل خودتان سازمان دهید.