عمل نکردن ترمز دستی خودرو سبب شد خودرویی داخل دریاچه بهشهر سقوط کند و جان سرنشین آن را که زنی باردار بود بگیرد.

ساعت ۲۲جمعه ۴ سرنشین یک دستگاه خودروی پاترول که اعضای یک خانواده بودند و برای تفریح به بهشهر سفر کرده بودند تصمیم گرفتند برای استراحت کنار دریاچه مجموعه تاریخی عباس آباد توقف کنند. راننده در نزدیکی شیب دریاچه توقف کرد و ۳ نفر از سرنشینان پاترول پیاده شدند اما زمانی که فاطمه، همسر باردار راننده قصد داشت پیاده شود یکباره خودرو به سمت دریاچه به حرکت درآمد. صحنه وحشتناکی بود.

زن جوان روی صندلی عقب نشسته بود و قادر نبود خودرو را کنترل کند. از هیچ‌یک از اعضای خانواده‌اش نیز کاری ساخته نبود و در یک چشم به‌هم‌زدن پاترول با سرعت زیادی به داخل دریاچه سقوط کرد.در تاریکی شب اعضای خانواده این زن نمی‌دانستند باید چه کار کنند. آنها شروع به داد و فریاد کردند و از اهالی منطقه کمک خواستند. چند دقیقه بعد مأموران ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی بهشهر خود را به محل حادثه رساندند و عملیات نجات آغاز شد. تاریکی شب از یک سو و عمق ۱۰متری دریاچه از سوی دیگر کار را برای گروه نجات دشوار می‌کرد. با این حال آنها از همه امکانات خود برای نجات زن باردار استفاده کردند اما ساعتی بعد وقتی امدادگران او را از دریاچه بیرون کشیدند زن باردار جانش را از دست داده بود.

حسین سراجی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بهشهر دراین باره به همشهری گفت: علت اصلی وقوع این حادثه کشیده نشدن درست ترمز دستی پاترول بود که موجب حرکت کردن آن به سوی دریاچه شد. از سوی دیگر اطراف این دریاچه فاقد امکانات حفاظتی مناسب مانند نرده و دیوار است و همین عامل پیش از این نیز موجب بروز حوادث مشابه و مرگ چند نفر دیگر شده‌بود.