مسمومیت-زائران-عربستانی-مشهدپرونده  مسمومیت زائران عربستانی در شرف بسته شدن است. چهار کودک جان باخته در حرم امام رضا به خاک سپرده می شوند و سهل انگاری مدیریت هتل توحید مشهد عامل اصلی این اتفاق عنوان می شود. اما، اصل ماجرا چه بود؟ چه انعکاسی از پیام الهی را می توان درون این حادثه یافت؟ آن گونه که بارها گفته ام، هر اتفاق غیرعادی حامل پیام الهی است. در حادثه هتل توحید نیز ارکان پیامی قدرتمند دیده می شود: کلید واژه توحید، مشهد، عربستان، ۴، کودک و… به رمزگشایی پیام بپردازیم. توحید اشاره به وحدت و یگانگی دارد. وجه منفی توحید خودپرستی و خودخواهی محض است. مشهد نیز اشاره به امام رضا دارد که قدرت دنیایی را نفی کرد و وجه منفی مشهد دنیاخواهی است. ۴ عدد منطق است و ۴ کودک کشته اشاره به منطقی دارد که عواطف را برای حساب و کتاب دنیایی زبح می کند. کمی دقیق نگاه کنید. صاحب هتل برای حفظ منافع دنیایی خود حاضر به تخلیه هتل به هنگام سم پاشی نیست. او به سادگی، خطری که جان مسافران را تهدید می کند برای نفع دنیا نادیده می گیرد. همه نمادها همبسته هستند. حادثه هتل توحید مشهد روایتگر انسان هایی است که به خاطر نفع دنیایی، برای حفظ منافع مادی حق و حقوق و زندگی دیگران را نادیده می گیرند و عربستان، نوک پیکان پیام را نشان می دهد. در آن سوی مرز، حاکمان عربستان به سادگی و برای حفظ منافع قدر قدرتی خود حال و روز مردم بی دفاع یمن را نادیده گرفته و خودکامانه داستان زشت خویش را پیاده می کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران امروز تیتر زده: «۱۰ هزار کشته و یک میلیون آواره بعد از تجاوز ۷۷ روزه عربستان به یمن»؛ بله، پیام هتل توحید مشهد برملا کننده رفتار نادرست انسان هایی است که قدرت مادی را معیار تصمیمات خود می سازند و در این بین، جان بی گناهان گرفته می شود.

پی نوشت:

منابع وزارت دفاع عربستان اعلام کردند، «محمد بن احمد الشعلان» فرمانده نیروهای هوایی این کشور به دلیل ایست قلبی درگذشت. قلب مرکز احساس است و ایست قلبی متولی حملات هوایی پیامی در مسیر حادثه مشهد است. بمباران گسترده یمن پشت کردن به احساسات و عواطف بشری و ذبح انسانیت به پای جاه طلبی است؛ و لا غیر!

بدین ترتیب دو اتفاقی که در فاصله چند روز رخ داده اند، پیامی هشدار آمیز به صاحبان قدرتی هستند که برای منافع دنیایی (بر خلاف رویه امام رضا) انسانیت را ذبح می کنند.