فرصتآنی:

من چند سالی هست که از یکی ازدوستام بی خبرم. دو شب پشت سر هم خوابشو می بینم. شب اول دیدم خبرفوتش رو به من می دن و بسیار ناراحت می شم. شب دوم دیدم می گن عروسی کرده و شوهرش شبیه منه (درحالیکه من دخترم)
ممنون ازشما.

تفسیر:

تا فرصت هست کارهای لازم را به انجام برسانید. خبر فوت دوستتان را به شما داده اند و عمیقا ناراحت می شوید. این یعنی دیگر فرصتی برای دیدار او و بهره مندی از مصاحبتش ندارید. فرض کنید بالای کوهی هستید و با ناراحتی به پایین نگاه می کنید. ترس و سختی راه موانعی هستند که شما را از تلاش برای پایین آمدن باز می دارند. حال فکر کنید این ترس ها مانع عملتان شوند و شما همانجا بدترین دردها را تحمل کرده و در هنگامی که سخت ناراحت و پشیمان هستید، جان ببازید. امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. ناراحتی شما در خواب شبیه ناراحتیتان هنگامی است که بالای کوه فرصت نجات یافتن را از دست داده اید. پس، اجازه ندهید موانع سد راهتان شوند و از فرصت ها بهترین بهره را ببرید.

اما، درباره خواب دومتان: خود را تافته جدابافته از دیگران ندانید. مرد نماد عقل است و شوهر دوستتان شبیه شماست. یعنی جلوه منطقی و سلامت وجودتان را بشناسید. به جای دفع به فکر جذب آدم ها و رابطه سازنده با آنها باشید. هنگامی که انرژی مثبت از وجودتان ساطع شود، سر فصل جدیدی در زندگی تان گشوده شده و آسمان آبی در دنیای وجودتان نمودار می شود. آن من مهربان، دوست داشتنی و ارزشمند را بازشناسید.