رضوانه:
توی دهنم احساس مزه ی خون دارم و همون لحظه چیزی رو قورت میدم… میرم جلوی آیینه و میبینم که ۲ تا دندون بالایی جلویی من ریشه هاشون هست هنوز ولی خود دندون شکسته و من اونها رو قورت دادم…از شدت ناراحتی گریه میکنم و میبینم که ۲ تا دیگه از دندون های میانی پایین سمت راستم هم ناپدید شده و نیستن… خیلی ترسیده بودم و صورتم هم به خاطر نبودن دندونام تغییر شکل داده بود و یه طرف صورتم آویزون شده بود.

تفسیر:
سوره نجم/آیه ۳۷: و ابراهیم الذی وفی (و همان ابراهیمی که وفا کرد). اشاره آیه به این است که ابراهیم نیز باور داشت که هیچ کس گناه دیگری را به عهده نمی گیرد و هرکس آن درود عاقبت کار که کشت! دوست خوبم، مسئولیت اتفاقاتی که برایتان پیش می آید را بپذیرید و بدانید که در وهله اول این خود شما هستید که مسئول اعمالتان بوده و شرایط زندگی تان را رقم می زنید.
به هم ریختن چهره یعنی تعادل درونی شما گرفتار نقصان شده است. خون نماد نقصان است و طعم خون به شما نشان می دهد گرفتار نقصانی شده اید. اما، چه نوع کاستی ای زندگی شما را فرا گرفته است؟ دندان وسیله در اختیار داشتن است و وقتی دندانتان می شکند و آن را می بلعید یعنی به جای خود هدف، وسیله رسیدن به آن را مورد توجه قرار داده اید. یکی از مثال های بارز برای این خواب کسی است که پول هدف زندگیش شود یا به جای همسر توجه اش معطوف به خانه باشد. آیا شما به دنبال جعبه کیک هستید یا خود کیک؟ با بازشناسی اهدف اصلی زندگی و دلیل بودنتان هارمونی درونی را به وجودتان باز گردانید.