خوابدر این صفحه، هر دو هفته یک خواب گذاشته می شود تا دوستان با استفاده از نمادهایی که در سایت آمده، آن را تعبیر کنند. فردی که بهترین تعبیر را ارائه دهد، در کلاس مجازی آموزش تعبیر خواب ثبت نام می شود. (آموزشها رایگان است.)

شما می توانید به تعبیر دیگران امتیاز بدهید یا نظرتان را بنویسید.

[divider]

برادر با لباس زنانه

ثنا:

خواب دیدم برادرم را در بازار دیدم و به من گفت که می خواهد پیراهن و شلوار بخرد. بعد از خریدن، دیدم لباس زنانه بلند پوشیده است.

 

لطفا تعبیر خود را درباره خواب ثنا در بخش نظرات بگذارید.