مشاورین-املاک-مسکنعقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: آنچه مشاوران املاک حق دریافت به عنوان کمیسیون را دارند، همان نرخ های مصوب است که در سایت اتحادیه نیز قرار داده شده است. بنابراین مشاوران باید توجه داشته باشند که براساس همین نرخ ها اقدام به دریافت کمیسیون کنند. البته ما به عنوان اتحادیه و حتی مردم به عنوان مراجعان نیز می دانند که این نرخ های کمیسیون با واقعیت های اقتصادی امروز کشور همخوان نیست ولی با این حال در صورتی که هر مشاور املاکی اقدام به دریافت مشاور بیش از این نرخ کند و یکی از طرف های قرار داد شکایت داشته باشد، اتحادیه به صورت قانونی وارد ماجرا می شود و کمیسیون دریافت شده بیشتر از نرخ به شاکی پرداخت می شود.

عقبایی ادامه داد: قانون برما تکلیف کرده تا در مورد تخلفات قاطع عمل کنیم. در این مورد هم در صور تی که مشاوره املاک موفق به جلب رضایت شاکی نشود، به طور حتم آن واحد صنفی پلمپ می شود. البته در بسیاری از موارد مشاور و طرف شاکی به توافق نهایی می رسند.

وی در مورد وضعیت کار مشاوران املاک و درآمدهای آنها نیز بیان داشت: مشاوران املاک ۴۰ درصد درآمد خود را به عنوان مالیات می دهند و بیش از ۵۰ درصد از هر کمیسیون را هم بابت حق مشاوره ، هزینه های جاری و ۶ نوع عوارض پرداخت می شود. بنابراین اگر دقت کنید متوجه می شوید که واقعا مشاوران املاک با هزینه های بالایی کار می کنند.

وی بیان داشت: آنچه به صورت عرفی در برخی معاملات به عنوان کمیسیون دریافت می شود، عدد یک درصد از حق کمیسیون از هر طرف معامله است ولی آنچه در قانون آمده همان نرخ هایی است که در سایت اتحادیه قرار گرفته است.

وی شیوه ساده محاسبه نرخ کمیسیون برای یک ملک ۱۰۰ میلیون تومانی را نیز به روش ساده زیر توضیح داد:

از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان  / نیم درصد۱۵۰ هزار تومان هر طرف قرار داد
از ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان/ ۷۵ صدم درصد ( برای ۲۰ میلیون تومان مازاد)۱۵۰ هزار تومان برای هر طرف قرار داد
از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان / نیم درصد ( برای ۵۰ میلیون تومان مازاد)۲۵۰ هزار تومان برای هر طرف قرار داد
از ۱۰۰ میلیون به بالا / ۲۵ صدم درصدعدد محاسبه شده برای هر طرف قرار داد
نرخ کمیسیون برای یک ملک ۱۰۰ میلیون تومانی۵۵۰ هزار تومان

براین اساس خریداران و فروشندگان می توانند براساس قیمت ۱۰۰ میلیون تومان اقدام به محاسبه کمیسیون کنند. نرخ کمیسیون اجاره بها نیز به اندازه یک چهارم اجاره ماهیانه  از هر طرف است.

منبع:خبر انلاین