فیس-بوک-وزارت-علوممعاون فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر جلوگیری کردن از امنیتی شدن دانشگاه‌ها، گفت: معتقد نیستیم اکنون دانشگاه‌ها در فضای امنیتی‌ هستند و تاکید داریم تا فضای دانشگاه امنیتی نشود.
سید ضیاء هاشمی در اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه بدون حراست نمی‌تواند اداره شود و به کمک آنها نیازمندیم، گفت: این امر به این معنا نیست که مدیریت را به دست آنها بسپاریم تا در زمینه مسائل فرهنگی احساس مسوولیت کنند، چرا که امنیتی شدن دانشگاه پیامدهای ناگواری همچون ناامنی و بروز فجایع اخلاقی را در بر خواهد داشت.
هاشمی با اشاره به تاکید وزیرعلوم و رییس جمهوری در ایجاد فضای نشاط و امید در دانشگاه گفت: دانشجو برای آنکه نشاط داشته باشد باید نسبت به آینده امیدوار باشد و نشاط به معنای هیجان کاذب نیست؛ بلکه به معنای امید، جلب انگیزه و مسوولیت پذیری است. یک جامعه پویا مدام نسبت به جامعه خود احساس مسوولیت می‌کند و در این میان دانشجو باید احساس کند که نقش موثری در این زمینه دارد و حرفش شنیده می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه جوانان جامعه شاید همه به رنگ ما نباشند اما همه مطلوب ما هستند، اظهار کرد: پس پذیرش این تنوع ضرورت دارد و دانشگاه باید پیگیر و شنونده نقدهای آنها باشد. این مسئله فقط در تعامل با دانشجو نیست؛ بلکه باید در برنامه ریزی و سیاست‌های کلان دانشگاه دیده شود. دانشجو باید احساس کند که می‌تواند در خدمت دانشگاه باشد.
او یکی از مهمترین محل‌های تلاقی فرهنگ‌ها را فضای مجازی دانست و گفت: دانشگاه باید خود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک را به رسمیت بشناسد چرا که این ابزارها فرصت‌ها و راهکارهای خوبی را برای رساندن صدای ما به جهان فراهم کردند. عده‌ای می‌گویند برای حضور در فیسبوک چه راه حلی داریم مگر بحرانی وجود دارد که به دنبال راه حل می‌گردید. این مسئله مثل این است که بگوییم زندگی در شهر نسبت به روستا مخاطره آفرین است. درست است که شهر آسیب پذیرتر است اما امکانات بیشتری دارد. در نگاه به حوزه فضای مجازی نباید به عنوان یک معضل به آن نگاه کرد.
او گفت: فضای مجازی بخشی از زندگی شده است که باید برای آن برنامه د اشته باشیم . عدم حضور در این حوزه به معنای باز کردن راه برای دیگران است.
ایشان با اشاره به تحقیق دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: طبق تحقیقات ۶۰ درصد دانشجویان ما از ابزارهای ارتباطی همچون وی چت و وایبر استفاده می‌کنند و ما باید آنها را مخاطب خود قرار دهیم و نباید با درگیر شدن در دعواهای خود این ۶۰ درصد را فراموش کنیم.

 

منبع:ایسنا