تماشاگران-فوتبالبه گزارش خبرآنلاین؛ در این هفته لیگ برتر که روز ۷ فروردین برگزار شد، در مجموع حدود ۵۱ هزار نفر راهی ورزشگاه ها شدند که دیدار داماش و پرسپولیس در رشت با ۲۰ هزار نفر پرتماشاگرترین بازی هفته بود. دیدار راه آهن و استقلال خوزستان در اکباتان نیز حدود ۵۰ نفر تماشاگر داشت که کم تماشاگرترین بازی هفته بود. میانگین تماشاگران این هفته از لیگ برتر نسبت به هفته قبل آن حدود ۳۵۰ نفر کاهش داشت.