Stress Manحسین:

من خوابام خوب یادم نمیمونه . واسه همین وقتی از خواب بیدار میشم چیزای مهمی رو که تو خواب دیدم رو فقط حفظ می کنم.
خواب دیدم توی یه جنگم. تفنگ هم داشتم. توی جنگ خیلی تفنگ بود، انواع مختلف.
همینطوری که داشتم می جنگیدم یه دفعه دیدم از جنگ خبری نیست و من جلوی یه برکه وایستادم. ولی نه به آب اون برکه دست زدم، نه ازش خوردم. خیلی آبش زلال بود ولی من فقط نگاهش می کردم.

تعبیر خواب :

استرس شدیدی را تجربه می کنید که ریشه آن درون ذهن شماست. این طرز تلقی تان از زندگی و محیط پیرامون است که باعث شده تا گرفتار کشمکشی دائم شده و آرامشتان را از دست بدهید.

تعبیر خواب برکه و تعبیر خواب تفنگ و تعبیر خواب جنگ و تعبیر خواب میدان جنگ

میدان جنگ و برکه دو روی واقعیت هستند. هنگامی که شما دنیا را محل جنگیدن و دست و پا زدن برای بقا ببینید، زندگی می شود میدان جنگ؛ اما چنانچه نگاهتان به دنیا را تغییر داده و آن را محلی برای زندگی و لمس واقعیت بدانید، برکه آرامش برابرتان ظاهر می شود.

متاسفانه  زندگی ماشینی، ما آدم ها را مسخ و از خود بیگانه کرده است. یادمان رفته آدمیم و حق نفس کشیدن داریم، یادمان رفته اطرافیان و همکارانمان نیز آدم هایی هستند که باید محترم شمرده شده و با آن ها ارتباطی سلامت بر قرار نماییم.

دوست خوبم، اگر همه زندگی بشود کار، رقابت و تلاش برای موقعیت یا پول بیشتر، آیا حس نمی کنید، دیگر آدم بودن ما گم شده و هستی مان در حد ماشینی جهت سودآوری تنزل می یابد؟ بخش احساسی و عاطفی زندگی را بازیابید و به اطرافیانتان دوباره نگاه کنید، آرامش در آغوش آنها منتظر شماست. گاه باید کار را متوقف کرد و دست همسر و فرزندان را گرفت و به تعطیلات رفت. تعطیلات خوش بگذرد!