سمیرا:

من و دوستم در باغ سرسبز و پر میوه ای بودیم. میوه می چیدیم و می خوردیم. میوه ها آبدار و شیرین بودند. بعدش هم با هم رفتیم. دوستم برای نامزدش ادکلن بعنوان هدیه خرید؛ از همون هدیه ای که من برای نامزدم خریدم.

تفسیر:

این خواب به شما راه موفقیت روز افزونتان را نشان می‌دهد.

باغ نمادی از فرصت‌ها و میوه نماد بهره‌ای است که می‌توانید از موقعیت‌ها ببرید. دوستی که همراه‌تان است، راز موفقیت را نشان می‌دهد: دوست کسی است که آدم را منصفانه نقد می‌کند. از طرفی نقاط  مثبت شخصیتمان و از طرف دیگر منفی را به رخمان می‌کشد. بنابراین، دوست نماد روشن‌بینی و هوشیاری است. بله، در پرتو هوشیاری می‌توان موقعیت‌ها را دید و به نحو مطلوبی از آن‌ها بهره برد.

اما، نامزد آرزوهای عمیق قلبی و همان خواست‌های ماست. ادکلن نیز  خوشایندی را نشان می‌دهد. هوشیاری و اصلاح‌پذیری به شما کمک می‌کند، میوه‌های درونتان را رشد دهید و به سمت آرزوهایتان حرکت کنید و آکنده از احساس مثبت شوید. بعضی  از آدم‌ها موهبت شما را دارند. آنان حواسشان به کارشان هست. به موقع درسشان را می‌‌خوانند، تفریح می‌کنند و سرجایش از امکانات  به درستی استفاده می‌کنند. نتیجه البته موفقیت و خوشبختی برای این دست انسانهاست.