happywomanflowers-shutterstockنارسیس:

خواب می دیدم برادرم ازدواج  کرده و جشن عروسی گرفته و منو  دعوت نکرده. خیلی ناراحت بودم. از طریق یکی به گوشم رسید که  حتی بهم فحش هم داده (برادرم الان بچه داره).

باز خواب میدیدم که از توی یک جاده ای دارم میام به سمت بالا که یک حیوون زخمی هست  که رفتم کمکش کردم کمی اونو تر  دیدم ۳ نفر کنار جاده منتظر ماشین هستند و  نمیدونم چه طور شد که موتور روی یکیشون برگشت و زیر موتور گیر کرد. من از دور میدیدم  اما از اینکه برم بهشون کمک کنم و یا سوالی بپرسم اکراه داشتم و با خودم میگفتم به من چه؟ بالاخره رفتم و ازشون پرسیدم کمک نمیخواهید که گفتند ماشین میاد دیگه. منم نمیدونم به کجا برای ایشان زنگ زدم تا کمکشون کرده باشم.

بعد با همون حیوانی که داشتم و خوب شده بود  توی یک زمینی  بودیم که گیاه داشت. فکر کنم اون حیوان بزغاله بود می چرید و دنبال من می آمد. منم گاهی برمیگشتم و می ایستادم بالاسرش که سیر بشه.  دوباره خواب میدیم که توی مشهد هستیم و رفتیم که دخترم رو عقد کنیم. داماد فکر کنم یکی از فامیلهامون بود.   من با چند تا از فامیلهای دیگه کناری دیوار تکیه کرده بود و روبروی ما دخترم با چادر سفید به سرش داشت دفتر  رو امضا میکرد.(توی خواب خانه هم میدیم که دنبال خانه میگشتیم که بریم اونجا ساکن بشیم.)

من نگران بودم که آیا باید کادو بدم یا نه؟ که خانمهایی که اونجا بودند گفتند نمی خواد.

تفسیر:

درون شما جنگی میان خیر و شر بپا شده است. از سویی، قلبی مهربان و دیگرخواه دارید که دوست دارد عشق بورزد و گره از مشکلات دیگران باز کند و از سوی دیگر، دلخوری ها و کدورت ها درونتان را آکنده از نارضایتی کرده است.

خوابتان با عروسی برادر شروع و با عروسی دخترتان خاتمه می پذیرد. عروسی یعنی تعهد برای شروعی دوباره و این پیام اصلی رویای شماست. دوباره بلند شوید، قلبتان را خانه تکانی کرده و از تمام کدورت ها پاک نمایید و بذر نیکی بکارید.

اما، فحش دادن فوران کردن دلخوری ها و نارضایتی هاست. نارضایتی شما را در اکراه از کمک به آن سه نفر و دلنگرانیتان از کادو دادن به دخترتان می توان دید.

دخترتان اما آن چیزی است که شما باید باشید. چادری سفید به سر بکشید، یعنی روح و روانتان را از گرد سیاه اندیشی پاک کنید و سند ازدواج را امضا کنید، یعنی تعهدی سفت و سخت به مثبت اندیشی و سلامت نفس بدهید.

دوست خوبم، نقل داستان شما را آن حیوان مجروح بازی می کند. در واقع، حیوان مجروح همان نفس دردمند و زخم خورده شماست. روحی که بدبینی و نارضایتی وجودش را مجروح و معلول کرده است. بز نفستان را دوباره بازشناسید. می دانید منظورم چیست؟ بز موجودی بسیار سمج و سختکوش است. بنابراین، رویا در قالب بز نشانتان می دهد که باید ظرفیت پایداری و سمج بودن در انسان بودنتان را دوباره احیا کنید، بگذارید در زمین اجتماع با خیر اندیشی غذای روحتان را تدارک ببیند و از او نگهبانی کنید تا هیچ فکر سیاهی به وجودش آسیب نرساند.

انسان بودن و در مسیر درست گام برداشتن، هزینه خود را دارد، از پرداختن این هزینه ناخرسند نباشید.