صنم:

به همراه همسرم در جاده باریک و بیابانی بدون هیچ آب و علف در ماشین در حرکت بودیم. جاده به قدری باریک بود که ماشین به سختی حرکت می کرد و مدام به کناره جاده می‌خوردیم. جاده پر از خرده سنگ‌های ریزودرشت بود. داخل ماشین چند دسته گل بود که همسرم آنها رواز شیشه به پشت ماشین پرت می‌کرد. (لازم به ذکره که ما دردوران عقد هستیم.)

تفسیر:

در شرایط سخت، ماهیت پرمحبت و آرامش‌بخشتان را گم نکنید.

گل خوش بوست و نماد مطبوع بودن است. در زندگی مشترک با نامزدتان حکم گل را دارید، همین طور با نزدیکانتان! حقیقت این است که می‌توانید باعث آرامش خاطرشان شوید و در آن‌ها ایجاد احساس خوشایند کنید. اما، این احساسات انرژی بخش گرفتار مشکلات زندگی شده است. شما دارید در اثر سختی‌ها و بی‌توجه‌ای‌ها محبتتان را گم می‌کنید، دارید فراموش می‌کنید که صنم با انرژی مثبتی که در درونش هست، می‌تواند اوضاع را رو به راه کند. شاید همسرتان در تلاطم‌هایی که پیش آمده حواسش پرت باشد و به احساسات رمانتیک شما توجه نکند؛ اما شما حواستان باشد، او نیازمند محبت بی‌واسطه شماست.

دوست خوبم، بعضی‌ آدم‌ها مثل همسر شما در کوران مشکلات احساسات را فراموش می‌کنند. در این وضعیت اگر شما هم بخواهید به دل بگیرید و همانند آن کویر خشک شعله عشقتان را خاموش کنید، دیگر چه می‌ماند؟! محبت شما حکم چشمه آبی را دارد که می‌تواند به دیگران زندگی بخشد. آن را دریغ نکنید. قلب‌های بزرگ در میان بحران‌هاست که خود را نشان می‌دهند.