Characteristics-to-Evaluate-in-a-Prospective-Partnerتمنا:

خواب دیدم بهم گفته شد اسم همسر آیندتو میخوایم نشونت بدیم. اون کسی که حرف میزد آسمانی بود. یه صفحه بزرگ باز شد و اسمش مشخص شد. صاحب اسم رو میشناسم. تو خواب گفتم یعنی باهمین ازدواج میکنم یا فرد دیگه ای با این نام و بیدار شدم.

این درحالیه که چندسال پیش شخصی در خواب معنی اسم همسر آیندمو گفت اما نامش رو نگفت.

اسمی که در خواب جدید دیدم با معنی اونچه درخواب چندسال پیش دیدم همخونی داره.

تفسیر:

صفتی که آن نام دارد را در زندگی خود به عنوان شاه کلید رشد و تعالی خویش مد نظر قرار دهید.

همسر نماد مکمل و به کمال رساننده است. این که نام همسر در آسمان نمایان می شود، اشاره به راه رشد توانایی های شما دارد. در واقع، برای این که بتوانید استعداد ها و توانمندی هایتان را به منصه ظهور برسانید لازم است آن ویژگی موجود در نام را در خود ایجاد کنید.

دوست خوبم، سوال شما سردرگمی شما در فهم پیام را برملا می کند. با چه کسی قرار است ازدواج کنید؟ ازدواج نماد تعهد و پذیرش مسئولیت است و نام مورد نظر راه شما برای مسئولیت پذیری و رشد شخصیتتان را نشان می دهد. این پیام اصلی خوابتان است. ذهنتان را از اسارت فهم ناروای خواب نجات دهید. اگر فکر کنید همسرتان حتما باید نام فوق را داشته باشد، چه بسا فرصت های خوب زندگی تان را از دست دهید. شاید هم خداوند قسمت کرد و با فردی به آن نام ازدواج کردید، اما آن را یک الزام نبینید. تفسیر نکردن، بسیار بهتر از بد تفسیر کردن است. تفسیر خطا و سپس دلسپردن به آن انسان را می تواند گرفتار پستوهای شیطان کند.