کنکورسخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از دقایقی قبل نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.
حسین توکلی در گفتگو با واحد مرکزی خبر ‌افزود: در این مرحله اسامی ۳۶۰ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته اعلام شده است.
وی تصریح کرد: این تعداد اسامی چند برابر ظرفیت پذیرش است.
سخنگوی سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته از تاریخ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت شروع می‌شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.
توکلی افزود: هر داوطلب مجاز به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل است.
وی گفت: ظرفیت پذیرش نهایی برای کنکور کارشناسی ارشد حدود ۹۷ هزار نفر است.
کنکور کارشناسی ارشد با شرکت ۸۷۰ هزار داوطلب در روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بهمن سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد.
نتایج نهایی این آزمون در دهه اول شهریور اعلام خواهد شد.