مجید:

 دو بار خواب دیدم که به همسرم  هشدار می‌دهم به یک هیولا نزدیک نشود، اعتناء نمیکند، و هیولا ناگهان وی را می بلعد. من در آخرین لحظه با گرفتن دست وی ، او را نجات می‌دهم.

تفسیر:

آفت امپراطوری‌های بزرگ اعتماد به نفس و خودباوری بیش از اندازه است. اگر پادشاهی ایران و روم از اعراب شکست خوردند، اگر گاه شاهد باخت‌های حیرت‌انگیز در میان تیم‌های بزرگ ورزشی هستیم، ریشه همه آن‌ها به اغفال ذهن بر می‌گردد. مراقب باشید،  اعتماد به نفستان می‌تواند باعث شود تهدیدات را نادیده گرفته و در نتیجه گرفتار مشکل شوید.

هیولا موجودی کوه پیکر است که آکنده از خودباوریست. از این رو، هیولا  را می‌تواند نماد اعتماد بنفس بیش از اندازه دانست. همسرتان به کام هیولا می‌افتد در حقیقت نشان می‌دهد اعتماد به نفس زیادتان و خوار دیدن مشکلات  شما را در عمل به تعهداتتان دچار مشکل می‌کند. همسر همان تعهدات و مسئولیت‌هایی است که دارید.

البته شما ذهن هوشیار و گوش بزنگی دارید و چنانچه گرفتار خودفریبی نشوید، جای نگرانی نیست. آنگاه باید نگران شد که این  ذهن هوشیار تحت تاثیر خودباوریتان قرار گرفته  و آن گونه که باید خود را آماده روبرو شدن با مسائل نمی‌کنید.

دوست عزیز، انسان‌های بزرگ می‌دانند که هیچ تهدیدی را نباید کوچک شمرد. دنیا از همان زاویه‌ای به ما صدمه می‌زند، که اصلا انتظارش را نداریم. نکته آخر این که دهان محل بروز واقعیات است، بنابراین، اگر همسرتان به دهان  هیولا می‌افتد، یعنی خودباوری بیش از اندازه‌تان را بروز می‌دهید، درست مانند کسی که داد قهرمانی سر می‌دهد و با هر کلمه که بر زبان می‌آورد، رقبا او را بهتر شناخته و نقشه دقیق‌تری برای به زیر آوردنش طراحی می‌کنند.

به بخش پنهان قدرت اعتنایی بیشتری کنید. سکوت یا عدم افشا کردن، آنتی ویروس قدرتمندی است  که انسان  را از قرار گرفتن در معرض خطرات ایمن می‌کند.