علی-عسکری-امورمالیاتیرئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ به ۸ درصد خبر داد و گفت: در سال آینده نرخ این مالیات باید ۷ درصد تعیین می شد، اما براساس مصوبه مجلس یک درصد اضافه شده به این نرخ، برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ به هشت درصد خبر داد و گفت: ما به عنوان مجری قانون موظفیم این مصوبه را اجرا کنیم.