شجریاندر حالی که موضوع عدم پخش ربنای محمدرضا شجریان استاد آواز ایران از رسانه ملی در ماه مبارک رمضان، چند سالیست مورد توجه رسانه ها است، امسال نیز مشخص نیست ربنا با صدای شجریان از طریق رسانه های ایران پخش خواهد شد یا مخاطبین بایستی ربنا را با صدای دیگر هنرمندان بشنوند.

به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، پس از انتخابات سال ۸۸ ایران، زمانی‌ که محمدرضا شجریان به خاطر رعایت نکردن حقوق مؤلف از پخش بی‌اجازه آثارش از صداوسیما شکایت کرد. این ماجرا تا ماه مبارک رمضان همان سال ادامه داشت، تا مسئولین اعلام کردند ربنای استاد از رسانه ملی پخش نخواهد گردید که شجریان نیز در مقابل «ربنا» و «مناجات افشاری» خود را به ملت ایران تقدیم و تأکید کرد حساب این دو اثر از بقیه آثارش جداست.

شجریان در سال ۱۳۵۸ چهار آیه برگرفته از آیات قرآن را با صوت خواند و این آیات (که تمامی آن‌ها با واژهٔ «ربنا» شروع می‌شدند)، در ماه رمضان در برنامه افطار پخش شدند و به نام دعای ربنای شجریان معروف شدند، «ربنا» و «مناجات افشاری» استاد شجریان، در واقع نه متعلق به صاحب اثر است و نه متعلق به صدا و سیما، این دو نغمه در کنار اذان موذن‌زاده و بسیاری دیگر از مناجات ها، نماد ماه مبارک رمضان هستند و نباید پس از بیش از ۳۰ سال از سفره افطار مردم حذف می شدند.

شایان ذکر است که حدود شش سال از ماجرای ممنوعیت صدای «محمدرضا شجریان» در تلویزیون ایران می‌گذرد، حال رئیس صداوسیما تغییر کرده، دولت عوض شده و همه جا حرف از تغییر و اعتدال زده می شود، با همه این اوصاف امیدوار هستیم ماه رمضان امسال شاهد پخش «ربنا» با صدای استاد شجریان از طریق رسانه های تصویری داخل کشور باشیم.

دانلود فایل : Rabbana