کابوس-کرکس-حملهپخش مستند «کابوس کرکس ها» سر و صدای زیادی به خصوص در میان رسانه های اسرائیلی به پا کرده است. این که ایران توان نظامی خود را در قالب یک انیمیشن به تصویر بکشد، به خودی خود می تواند اقتدار کشور را نشان دهد؛ اما در این فیلم هیجانی نکته ای است که آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته شده است: حکم مقام  رهبری در منع استفاده و به کارگیری سلاح های اتمی!

در مستند کابوس کرکس ها که صدا و سیما با افتخار قرار دارد امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک دوباره پخش کند، به راکتور اتمی دیمونا حمله می شود. به راستی از سازندگان این انیمیشن و مسئولین سیمای جمهوری اسلامی ایران باید پرسید، چه تفاوتی میان فرو انداختن یک بمب اتمی با منفجر کردن یک راکتور اتمی وجود دارد؟ آیا هردوی آن ها به عنوان سلاح کشتار جمعی و ناقض حکم تحریم مقام رهبری نیستند؟

کمی که فکر می کنیم، می بینیم در این کشور عصبیت راحت مرزها را دور می زند. به معانی مذهبی نیز که نگاه کنیم. در آنجا که خدا صید ماهی در شنبه را حرام کرد. این یعنی صید به هر نحوی و با هر توجیحی حرام است. شاید انفجار یک راکتور اتمی شدت اولیه انفجار بمب اتمی را نداشته باشد، اما آیا آثار و تبعات ثانوی آن کمتر از حمله اتمی است؟ امر نادرست نادرست است، با هر سنجه ای که بخواهیم آن را اندازه گیری کنیم.

 به گزارش خبرگزاری فارس، این مستند که به عنوان کابوس کرکس ها نامگذاری شده و از یک انیمیشن کامپیوتری بهره می برد، شهرها و سایت های اصلی اسرائیل شامل فرودگاه بن گورین و راکتور اتمی دیمونا را نشان می دهد که توسط هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های ایرانی مورد حمله قرار می گیرند.