کار-تعهدفرزاد:

سلام من با دوستم قهرم حدود یک سال میشه که باهاش قهر کردم و چند بار پا پیش گذاشتم آشتی کنم اما اون جوابمو نداده.
چندشب پیش خواب دیدم که خونشون رفتم (اما شباهتی با خونه ای که من چند بار رفته بودم نداشت!) و یک ظرف غذا مادر دوستم جلوم گذاشت و شروع کردم به خوردن. مادرش پیش روم نشست و نگام می کرد، منم غذامو می خوردم.
دوستم هر چند دقیقه یکبار بدون اینکه با من حرفی بزنه میومد جلو من یه نگاهی به من می کرد و می رفت.

می شه بگید تعبیر این خواب چیه؟ آخه من اصلا به اون فکر نکردم و خوابشو دیدم. پس حتما باید تعبیر داشته باشه.

تعبیر خواب :

درکتان را از نیازها و خواستهایی که دیگران از شما دارند افزایش داده و آن ها را برآورده سازید.

تعبیر خواب دوست احساس تعهد به منافع طرف مقابل است. دیگری چه نیازی دارد و خیرش در چیست. انسان تلاش می کند برای دوستش خیر خواه باشد. نیازهای دوست شبیه آن غذاست. مادر غذا را جلویتان می گذارد تا نیازتان رفع شود. او یک دوست خوب است. تعبیر خواب نگاه نیز تشخیص وضعیت است و حرف زدن خود را افشا کردن و شناساندن نیازهاست. اما، دوستتان حرف نمی زند. بله، این شما هستید که با دیدن حالاتش باید پی به نیازش ببرید. در این خواب، مادر بعد بالغ شخصیت شما را نشان می دهد. کاری که باید بکنید این است که درک کنید دیگران چه نیازهایی دارند و تلاش کنید آن ها را برآورده سازید. گاه یک مادر باید تحمل کج خلقی های کودک را نیز داشته باشد.

به پیرامونتان نگاه کنید، از روی رفتار دیگران تشخیص دهید  چه احساسی دارند و بعد برایشان غذایی خوشمزده بپزید.