01_distracted-Driver-Daydreaming-Young-Woman-Lost-Thought-Staringال پی:

دوروزه خواب عمه ام رو می بینم که یکسال است فوت شده. روز اول دیدم که کمی کسالت دارن و من مراقبش هستم؛ چون وقتی داشت می خوابید بهش گفتم عمه اگه چیزی خواستی صدام کن. در ضمن پسر و نوه اش هم اومده بودن بهش سر بزنن. نوه در سن الانش نبود، یه پسر بچه۴ تا ۵ ساله بود. عمه هم نگران چکه کردن آب خانه بود.

تفسیر:

مراقب اولویت ها باشید و تمرکزتان را روی کارهایتان حفظ کنید. برای رسیدن به اهدافتان باید دقت کنید حاشیه ها شما را از مسیر خارج نکنند.

عمه فوت کرده؛ اما در رویا زنده است و این یعنی فرصت برای زندگی و رشد هست. آن نوه خردسال اشاره به رشد دارد. نوه نشان می دهد کارهایی است که ما باید به آن ها بپردازیم تا پخته شده و به کمال رسند. شما نگران سلامت عمه هستید و می خواهید خواسته هایش را برآورده سازید. مرد نیز برای دیدار مادرش (عمه) آمده است. این ها نمادهایی هستند که می گویند هدف اصلی همان احساسات و دلبستگی هاست؛ اما عمه نگران چکه شیر آب است. چه تناقض جالبی!

آب مایه حیات و در اینجا فرصتی است که برای رشد و رویش وجود دارد و عمه تان خرابش می کند. چکه کردن تلف شدن و به باد رفتن است. اگر اکنون گرد هم هستیم، فرصت بهره مند کردن یکدیگر را قدر بدانیم و اجازه ندهیم شیرهای آب دلمان چکه کند.

بنابراین، خواب آدم هایی را به تصویر می کشد که برای دل هم جمع شده اند؛ اما فکرشان پیش چکه کردن شیر است. دوست خوبم، چکه کردن پارازیت ها و حاشیه هایی است که ما را از متن اصلی دور می کند. بنابراین، خواب به شما می گوید، حواستان را جمع کنید و نگذارید مسائل پیش پا افتاده و جزئی در مسیر  حرکت شما به سمت اهدافتان خلل ایجاد کنند.

بازیکن فوتبالی که گوشش دشنام ها و بد و بیراه تماشاگران را بشنود، مسبب ناکامی تیمش خواهد بود. پس گوشهایتان را به روی حاشیه ها ببندید و اهداف مهم زندگی تان (نوه خردسال) را به رشد و کمال رسانید.