زن-عملگرالیلا:

سلام خواب دیدم پدرم آلت خود را کمی مانده به انتها بریده بود و عصبانی شد و قسمت دیگر را هم برید. فکر می کردم با اورژانس تماس بگیرم و یا خودمون دوباره وصلش کنیم؛ ولی هیچ اقدامی نکردیم. با تشکر من این خواب رو سحرگاه روز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۲ دیدم.

تعبیر خواب :

پدر شما فردی کم طاقت است که وقتی مشکلات زیاد می شود، صبر را از دست داده و اعمالی فکر نشده انجام می دهد. در نتیجه، در تنگناها و هنگام مشکلات جدی معمولا مرتکب اشتباه شده و تصمیماتی می گیرد که به ضرر خودش و دیگران است.

تعبیر خواب اورژانس و تعبیر خواب آلت

اما، شما بی عملی را کنار بگذارید. اگر می دانید کاری را باید انجام داد، آن را انجام دهید. به رویایتان نگاه کنید: اورژانس اشاره به مشکلی دارد که پیش آمده و برای رفع آن باید سریعا اقدام کرد. نمی شود کار را به بعد موکول کرد. در واقع، خواب برایتان حامل این پیام است که برای حل مسائل این دست آن دست نکنید. اگر در زیر مبل خانه موریانه دیدید و سریع اقدام نکردید، موریانه کل خانه را برخواهد داشت و بی گمان متضرر می شوید.

پس، دو نکته را مد نظر داشته باشید:

الف- صبر و بردباری به آدم کمک می کند درایت را در برابر مشکلات از دست نداده و مرتکب خطا در تصمیم گیری نشود.

ب- همان قدر که عجول بودن اشتباه است، بی عملی نیز می تواند مصیبت بار باشد. اگر با مسئله ای روبرو هستید که نیازمند اقدام سریع شماست، این اورژانس بودن و لزوم تسریع در تصمیم گیری را درک کنید. تصمیم تان را سریع اما نه از سر بی طاقتی و شتابزدگی بگیرید.