احمدی نژاد-سازمان مللاظهارات زیر متن پیاده شده اظهارات احمدی‌نژاد درباره هاله نور در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی است: «خودشون آنقدر علیه ما تبلیغ کرده بودند که همه گوش‌ها و چشم‌ها به سمت ما بود، که این احمدی‌نژاد کی هست … و عجیب بود که تو خیابون راه می‌رفتیم …توی هر ساختمون که می‌رفتیم همه توجه‌ها به سمت هیأت ایرانی بود … اصلا دیگران کانه وجود نداشتند … من روز آخری که صحبت می‌کردم یک نفر از این همین هیأت به من گفت…گفت وقتی که شروع کردی بسم الله و اللهم گفتی …من دیدم یه نوری اومد این‌جوری تو رو احاطه کرد[احمدی‌نژاد با دست اندازه هاله نور را نشان می‌دهد] و تو رفتی توی حصنی و حصاری … تا آخر …خودم هم اینو حس کردم … و جالب بود که در اون ۷-۸ دقیقه اون‌هایی که پایین نشسته بودن تا آخر مژه نمی‌زدند. این که می‌گم مژه نمی‌زدند غلو نمی‌کنم‌ها، نه همین‌طور نشسته بودند و چشم‌ها و گوش‌هاشون باز شده بود و نگاه می‌کرذدند»!

 

تفسیر:

چرا احمدی نژاد نزد فیلسوف اسلام آشنایی چون جوادی آملی می رود و روایت هاله نور را بازگو می کند. فقط یک دلیل برای آن می توان یافت، او راست می گفت. دروغ یا جعلی در کار نبوده و هاله نور دیده شد؛ اما بسیار بد فهمیده و تفسیر شده بود. شاید اشکال در تفسیر آنجا شکل گرفت که برای قدیسان هاله نوری گرد سرشان می کشیم و این نقاشی ها نقشی گمراه کننده داشته اند. شاید! به تفسیر نقل قول بالا بپردازیم:

در قرآن، موسی خطاب به خداوند می گوید برادرم را با من همراه کن که زبانی نرم و رسا دارد تا فرعونیان محتوای پیاممان را به درستی درک کرده و بدانند که چه می گوییم. رویای هاله نور دقیقا عکس این معنا را می رساند. نور نماد معرفت و مشهود بودن و هاله یا حصار نماد فاصله ای است که میان گوینده و مخاطبین ایجاد می شود. چشمهای خیره که حتی مژه نمی زنند، نماد مات و مبهوت شدن است؛ یعنی فرد از آنچه می شنود هیچ درکی نداشته و نه این که مسحور کلمات قرار گرفته باشد.

در حقیقت، رویا واقعیتی مهم را به احمدی نژاد خاطر نشان می کرد: جامعه جهانی فهمی از سخنانت ندارد و قادر به برقرار کردن ارتباط با تو نیست. این را درک کن و شیوه بیان و رفتار خود را تغییر ده تا بتوانی تعامل سازنده را با آنان برقرار نمایی.

متاسفانه ریاست جمهوری وقت برداشت ظاهری و نادرست از رویا را ملاک عمل قرار داد و آنچه را که عقل و منطق و نور بصیرت نشانش می داد نادیده گرفت. کاملا پیدا بود که سران دیگر کشورها احمدی نژاد را نمی فهمیدند و نمی توانستند با او ارتباط برقرار کنند. احمدی نژاد کوشید از درد و رنج جهان اسلام و عملکرد ناروای نظام سرمایه داری بگوید، اما آنچنان بد این معانی را بر زبان آورد که نتیجه عکس گرفت.