نسرین:

من جاهای زیادی برای تعبیر خوابم گشتم، آخر تصمیم گرفتم اینجا سوال کنم. این خواب رو امروز بعد از اذان دیدم.
خواب دیدم که از اول عمرم میدونم که قسمتی از حافظم پاک شده؛ ولی نمیدونم چیه. بعد از مدتی در زمان حاضر متوجه شدم که اون چیزی که از حافظم پاک شده چیه. توی خواب شب خوابیدم و صبح که بیدار شدم دیدم که من یه پسرم و اتفاقا پسر بودنم از دختر بودنم باحال تره و بهتر بود.
بعد از اون قسمت های بیشتری از حافظم برگشت و کم کم حافظم کامل شد. وقتی حافظم کامل شد دیگه میتونستم هر موقع خواستم دختر و هر موقع خواستم پسر باشم .
من قبلا خوابهایی دیده بودم که توش قدرتهای فرا زمینی دارم و میتونم بدون دست زدن اجسام رو بلند کنم. یکبار هم خواب دیدم میتونم تو چیزا تغییرات ایجاد کنم .

تفسیر:

استعدادهایتان را بشناسید و از آن‌ها به درستی استفاده کنید. خوابهایتان همه یک حرف می‌زنند: استعدادی که به کار نبندیم، به چه ارزد؟

دوست خوبم، حافظه جایی برای ذخیره تجربیات گذشته است. حافظه یعنی اندوخته‌ای از تجارب که ما در زندگی امروز و فردایمان به کار می‌بندیم؛ اما شما فقط در سودای این هستید: پسر بودنم از دختر بودنم باحال تره؟!!!

پسر یا دختر هر کدام قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی را نمود می‌دهند که می‌توان در مسیر اهداف متعالی از آن‌ها بهره برد. زندگی‌تان را دوباره مرور کنید. با استعدادهای خدادادتان چه کرده اید؟

بنشینید، عمیق فکر کنید، اهداف واقعی زندگی‌تان  وهدف از زنده بودنتان را بیابید و از تمام توانتان جهت تحقق آن‌ها سود ببرید. نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.