ساناز:
خواب دیدم من و دوستم در یک اتاق نیمه تاریک بودیم که از در هزارپای بزرگی وارد شد که می پرید. ما روی اوپن رفتیم.خواهر کوچکترم با پاشنه کفشش آنرا له کرد.

تفسیر:
سوره حاقه/ آیه ۳۲: نزلا من غفور رحیم (روزی آمده از غفور رحیم است). ارتباط آیه با خواب شما در کلمه «رحیم» دیده می شود. در واقع، خواهرتان بجای رحم با شدت عمل هزارپا را له کرده است. آیه می گوید به کسانی که اهل صداقت و ایستادگی در مسیر خیر هستند باید با نگاهی مهربان نگریسته شوند؛ اما در برابرنااهل بیگمان باید شدت عمل به خرج داد.
فضای نیمه تاریک اتاق اشاره به محیط مبهم و گردآلود دارد و دوست نماد کسی است که به ظاهر یار و یاورماست. رویا نشان می دهد چندان نیز نمی توانید روی او حساب باز کنید. هزارپایی که می پرد نماد مشکل سختی است که با فرار کردن (رفتن به بلندی) نمی توان از آن خلاص شد. در این بین، خواهر شما نماد راه رو برو شدن با چنین مشکلی است. بدون تردید خواهرتان در زندگی واقعی فردی شجاع و جدی است. از او بیاموزید این گونه باشید.
پیام رویا این است که در زندگیتان با مشکلی بغرنج روبرو شده اید. جسارت روبرو شدن با آن را بیابید و آگاهانه (روشن کردن فضای اتاق) توانایی تان را برای غلبه بر آن نشان دهید.