دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان البرز گفت: با توجه به مصوبه وزارت کشور، نرخ دریافتی جهت ثبت نام از مراجعه کنندگان دریافت یارانه، مبلغ ۳۵ هزار ریال اعلام شده است.

یارانه-فرم-خوداظهاریامیر حسین علیرضائی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه وزارت کشور با بیان این مطلب تاکید کرد: دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، پست بانک ها،ICT روستائی، کافی نت ها و دیگر مراکز ثبت نام موظف به رعایت نرخ مصوب وزارت کشور هستند.

علیرضایی در ادامه بیان کرد: تیم های بازرسی بر روند رعایت نرخ مصوب ثبت نام توسط مراکز مربوطه نظارت می کنند و با هر گونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: مراکز ثبت نام، فرم پیش نویس دریافت یارانه را با اطمینان حاصل کردن از هویت متقاضیان دریافت یارانه به آنان ارائه کنند و برای این منظور مشاهده کارت ملی اشخاص ضروری است.

علیرضائی یادآور شد: ثبت اطلاعات متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است و به علت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل مسئولان دفاتر و مراکز مجاز ثبت نام وظیفه ورود اطلاعات به سامانه را بر عهده خواهند داشت.