سبزه-عید-سیزده-بدرمقدار گندمی که صرف سبز کردن سبزه سفره هفت سین می‌شود، محصول ۱۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور را در چند هفته نابود می‌کند و و با احتساب قیمت هر کیلو گندم ۸۰۰ تومان، هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. آیا صرف هزینه ای این چنین گزاف برای حفظ سبزه سفره هفت سین کاری عاقلانه است؟!

 

منبع:خبر آنلاین