بهار:

بنده خواستگاری دارم که برای ترک اعتیادش قرص می خورد و به دل بنده با وجود محبتهای زیاد ننشسته و دلهره دارم. دو بار است که نیت خواب میکنم، اولین بار دیدم :دخترم آلت تناسلی مرد داشت و با من همبستر شد و به محض شناختنش از ایشان جدا شدم و او را به دکتر بردم.

سری دوم خواب دیدم: عارفی قرار است خطبه محرمیت من و خواستگارم را بخواند و من در خواب به این فکرم که اگر خواستند خطبه بخوانند چرا مقنعه سورمه ای پوشیدم و روسری سفید سرم نکردم که دیدم مادر شوهر سابقم ( رابطه خوبی در بیداری با ایشان دارم و فرد مومنی است ) روسری سفید دارد و گفتم از او می گیرم و بعد دیگر یادم نیست تا در حمام بعد از گرفتن دوش من با دست پرده بکارت دخترم را از بین بردم و در خواب همه می دانستند که من و دخترم ازدواج کرده ایم و این اتفاق عادی بود. (در ضمن دخترم خیلی موافق ازدواج من و خواستگارمه ترا خدا راهنماییم کنید، خیلی نگرانم).

تفسیر:

برای خواب اول، سوره مدثر/ آیه۷/ «لربک فاصبر» یعنی برای پروردگارت صبوری پیشه کن. آیه می گوید برای پروردگارت چیزی را پذیرفته و آن را تحمل کن؛ در حالی که خواب نقطه مقابل را نشان می دهد، شما وقتی متوجه می شوید با دخترتان همبستر شده اید آن را نپذیرفته و خود را پس می کشید. دوست خوبم، زمانی که ما برای خدا پذیرای چیزی می شویم، در ذات پذیرش ما صحت و سلامت موج می زند؛ اما آیا سر فرود آوردن در برابر خواسته دخترتان و سپردن اراده تان به تمایلات او امری منطقی است؟

همبستر شدن به معنای برآوردن خواست های طرف مقابل است و آلت مذکر برای دخترتان نماد مطالبه گری نزدیکانتان از شماست. در واقع، رویا نشان می دهد نزدیکانتان تلاش دارند خواسته هایشان را به شما اعمال کنند؛ اما خوشبختانه شما بهره ای از خودآگاهی برده اید و زمانی که می بینید دارید تحت تاثیر دیگران مرتکب عملی می شوید، به خود آمده و به دنیال رهایی از این امر بر می آید (بردن دخترتان به دکتر). دوست خوبم، استقلال شخصیتتان را حفظ کنید.

برای خواب دوم سوره بقره/ آیه ۲۱۴/ «الا ان نصر الله قریب» یعنی آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است. آیه تاکید دارد بر این که با عزمی خودآگاه یاری اش را خواهد رساند. در رویا، خطبه محرمیت نماد دست یاری است که شما قصد دارید به سمت آن مرد دراز کنید؛ اما آیا این عمل شما حامل خودآگاهی و بصیرت لازم است؟

شخص عارف نماد معناگرایی و لزوم توجه به محتوا است. هنگامی که عارف قصد خواندن خطبه را دارد، یعنی چنانچه قصد دارید با کسی دست یاری و مشارکت بدهید، به دلایلتان نیز توجه کنید: آیا عملتان از نظر محتوایی نیز راست و درست است؟ آیا همانند  خدا می دانید قصد چه کاری را دارید؟ آیا با خود رو راست هستید؟ مقعنه نماد محیط کار و انجام عمل بر اساس تکلیفی است که فرد به آن خود را متعهد می داند. در این بین، روسری سفید مادر شوهر سابقتان نماد رفتاری است که فرد بر مبنای باورهایش به آن مبادرت می ورزد. مادر شوهر سابقتان با چادر سفید به خانه بخت رفته و با پارچه سفید از آن خارج می شود؛ زیرا نماد پذیرش تمام سختی ها و مغایرت هاست. (البته در نماد مادر شوهرتان نوعی پارداوکس و دوگانگی وجود دارد. او جلوه ای از جدایی گذشته تان است و این پرسش بزرگ را به میان می کشد: آیا تحت هر شرایطی باید متعهد باقی ماند؟)

بنابراین، تا اینجا خواب شما روبرو با این سوال هستید که بر چه مبنایی می خواهید متعهد شوید؟ آیا ریشه ها و دلایلتان سلامت است؟ در قسمت دوم، خواب به نحوی عریان پرده از رفتار متناقضی بر می دارد که شما را تهدید می کند:

دوش گرفتن به معنای پاک کردن ذهن از حواشی یا هر آن اما و اگری است که در مسیر عمل به چیزی در ذهن دارید؛ یعنی کاری که قصد دارید با دخترتان بکنید! و آن کار نماد با اقتدار و عزم محیط را مقهور ایده خود کردن است. شاید محیط پیرامون نیز با این عمل شما موافق باشد؛ اما آن عمل چقدر صحیح است؟ زمانی که شقی ترین فرد قوم صالح ذهنش را پاک کرد (دوش گرفت) تا برود و شتر صالح را پی کند، تمام قوم عمل او را صحیح می دانستند؛ آیا آن عمل صحیح بود؟

دوست خوبم، ازدواج کردن یک وظیفه حرفه ای نیست که بخواهید به خاطر عمل به تعهدات تسلیم آن شوید. ازدواج با دیگری یکی شدن و تعهدی است که درونتان نیز باید آن را تایید کند. هنگامی که شریک زندگی تان را با ترکیب عقل و احساستان انتخاب می کنید، آمادگی آن را دارید تا بگویید: «آگاه باش، دست یاریم را با اشراف کامل به سویت دراز کردم و تا آخر می مانم!»