دریای مواجرها:

سلام خواب دیدم دریا طوفانیه و لب دریا ایستادم و نگاه میکنم که همسرم میاد یه شمش طلا میزاره توی دستم ……

تفسیر:

ظواهر دنیا چشمتان را به روی تهدیدات و مشکلات پیش رو نبندد. گاه انسان حواسش پرت ثروت و رفاه و تفریحات زندگی شده و درک نمی کند تندبادی منافع اصیل و حیاتی او را به مخاطره انداخته است. برای مثال، زن آنچنان درگیر تجملات و رفاهی که همسرش تدارک دیده می شود که توجه به احساسات همسرش را فراموش کرده و زمانی به خود می آید که دریا دریا فاصله میانشان افتاده است.
تعبیر خواب شمش طلا تجملات و زیبایی های دلربای دنیایی است. تعبیر خواب دریا گستره تجاربی است که با آن ها روبرو هستید و دریای طوفانی به وضعیت مخاطره آمیز اشاره دارد. زمانی که همسرتان در دستان شما شمش طلا را می گذارد، یعنی توجه شما را از مخاطرات معطوف به سرگرمی ها می کند. یک مثال این رویا، فردی است که قصد کلاهبرداری یا سوء استفاده از آدمی را دارد و با تحریک حس طمع انسان تلاش می کند آدمی را به دام بیفکند.
اجازه ندهید ظواهر دنیا و جلوه های خیره کننده نگاه شما را از خطرات موجود و ماهیت مشکلات منحرف کند. هوشیار و متوجه که باشید خودتان می توانید راه حل مسائلتان را بیابید.

 

 

تعبیر طلا (معنای دقیق):

– تعبیر خواب طلا