استخاره-همسر-بیمار

همسر بیمار

امیر :

من شوهری هستم که بعد دو ماه از ازدواج زنم تصادف کرد و تا الان بمدت شانزده سال در بستر بیماریست. نه میتواند پخت و پز کند و نه اداره منزل. چند ماه خانه مادرش است و چند ماه خانه ما که مادرم ازش مراقبت میکند. تکلیف من چیست؟

انها مخالف زن دوربرای من هستند و اگر این کار را بکنم، ممکنه ناراحت بشن. ضمنا من بچه هم ندارم اگر تهران هم بیایید باید خودم همه کاراشو بکنم. تکلیف من چیست؟

 

پاسخ :

گفت کشت کنید هفت سال پیاپى پس آنچه را درویدید بگذاریدش در خوشه خود جز اندکى از آنچه مى خورید

سوره یوسف آیه ۴۷

در دنیای ما، خوشبختی یعنی راحت بودن. ما حق خودمان می دانیم که در رفاه و آرامش خاطر باشیم و هر عاملی که بخواهد به این حباب طلایی آسیب برساند را به شدت نقد و نفی می کنیم. اما، همه چیز حال نیست. اهل بصیرت می دانند ما مسئول آفریده شده ایم تا شرایطی که خدا برایمان مقرر کرده بپذیریم و با رفتار بی نقص خود را مهیای حضور در پیشگاه سهمگین خداوند کنیم.

دوست عزیز، خداوند در حق شما خیر بزرگی خواسته که آن را ندیده اید. همسری دردمند بهترین زمینی است که در آن می توان آخرت کشت کرد. داستان آیه نیز همین معناست. نفعی قلیل بردن و خوشه های زخمت و تلاش را برای آتیه پس انداز کردن. عجیب است حال ما آدم ها.

به جای آن که دامن غم به آغوش بگیرید، به جای آن که از همسرتان فاصله بگیرید، راهی را بیابید که بتوانید با او در کنار او بهترین لحظات زندگی را تجربه کنید. تصور کنید دست شما قطع شده بود، تصور کنید این شما بودید که تصادف زمین گیرتان کرده است. آیا باید پا روی سوگند مقدس زناشویی گذاشت؟

خیر خدا را شر نبینید. چنین فرصتی برای هر کسی رخ نمی دهد. در صدف رنج مرواریدی رشد می کند که هیچگاه در کاخ های رفاه و رضایت نفس یافته نمی شود.