هوا-ابری-بارانیدانشمندان معتقدند که هوای بارانی و ابری بازده کاری  را بالا می برد.
به گزارش خبرگزاری آریا، به نوشته روزنامه اینترنتی روسی نووایا گازیه محققان به منظور این نتیجه گیری به بررسی فعالیت متخصصان بانک های ژاپن پرداخته اند. بانک های ژاپن تنها جایی است که میزان بازده کاری کارمندان در آن ثبت می شود.
بر اساس شاخص های ثبت شده کارمندان این بانک ها در هوای ابری و گرفته بهتر کار می کنند. علت این است که در هوای بارانی میزان تمرکز انسان در مقایسه با هوای آفتابی بیشتر است.
به گفته محققان پرتوهای خورشید و منظره زیبای بیرون دائما حواس کارمندان را پرت می کنند و باعث می شوند آنها برای انجام وظایف خود به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.