سوخت-انرژییکی از عمده ترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، واقعی شدن قیمتهای انرژی است که با این اقدام، مصرف کنندگان ترغیب به استفاده از خودروهایی با مصرف سوخت کمتر می شوند.
یک مقام مسئول در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به متضرر شدن بخش تولید و صنعت کشور به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای اجرای نادرست فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها، صنعت خودروسازی کشور را مثال می زند و می گوید: یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، حرکت به سمت تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر است که متاسفانه به دلیل مشکلات عدیده در بخش صنعت، این هدف تحقق نیافت و حتی با وجود استاندارد مصرف سوخت برای خودروهای سبک، این استانداردها نیز به طور کامل از طرف صنعت خودروسازی کشور اجرایی نشد.
مریم مهدی نژاد، سرپرست امور استاندارد، تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) در خصوص نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها گفت:متاسفانه این قانون بسیار ناقص اجرا شد، در قانون پیش بینی شده بود که فقط ۵٠ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به یارانه نقدی اختصاص پیدا کند و باقیمانده به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد که در عمل، یارانه نقدی بیش از تخصیص در نظر گرفته شده پرداخت شد، پرداختی برای کمک به بخش تولید و صنعت انجام نگرفت و بودجه نیز با کسری رو برو و این موضوع به ایجاد رکود در بخش صنعت و تولید منتهی شد.
وی در پاسخ به این پرسش که خودروهای تولید داخل تا چه حد با استانداردهای جهانی فاصله دارند افزود:میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک تولیدی در کشور ما حدود ٨,١ لیتر در صد کیلومتر است که این عدد در کشورهای اروپایی حدود ۵.۶ لیتر است.
مهدی نژاد یاد آورشد: از نظر آلودگی نیز وضعیت نامناسبی داریم. میانگین پیمایش یک خودروی سواری در کشور ما ٢٠ تا ٢۵ هزار کیلومتر است در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی ١٢ تا ١٣ هزار کیلومتر است، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که نخست صنعت خودروسازی به سمت تولید خودروهایی با مصرف سوخت و آلایندگی پایین تر برود و سرمایه گذاری های لازم در این باره به وسیله بخشهای مختلف از جمله خودروسازان صورت پذیرد.
دوم این که قیمت سوخت واقعی شود تا برای مصرف کننده نیز خرید خودرویی با مصرف سوخت پایین تر اولویت یابد. به عبارتی مطابق با خیلی از کشورهای دنیا، باید قیمت خودرو پایین و قیمت سوخت بالا باشد.
سوم این که زیرساختارهای لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت ریل فراهم شود تا برای خیلی از سفرها استفاده از خودروی شخصی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

 

منبع:جام جم آنلاین