پاسخ برخی بلندپروازی های کودکانه، نه گفتن های محکم است. زمانی که کشور کوچکی مانند امارت قصد دارد، هم سو با جنگ افروزان، فضای بین الملل را علیه ایران گل آلود کند، کافی است بداند که نمی تواند. دولتمردان ایران می دانند برای ادعاهای بی اساس امارات نیاز نیست انرژی گذاشته شود. ایران که در تعامل با جهان جایگاه خود را بازیافت، کشورهای اقماری نیز سر جای خودشان می نشینند.

به گزارش انتخاب، امارات متحده عربی طی نامه ای از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده است که مسئله «اشغال جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران» در دستور کار و برنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ قرار گیرد.

بنا به این گزارش، لانا زکی نصیبه سفیر امارات در سازمان ملل طی نامه ای به بان کی کی مون گفت: مسئله جزایر سه گانه باید در برنامه و دستور کار شورای امنیت باشد تا این مسئله از طریق ابزار مسالمت آمیز و مذاکرات مستقیم یا دادگاه بین المللی حل شود.

در ادامه این نامه آمده است: انجام این اقدامات در جهت حل و فصل پایدار، جامع و منصفانه این مسئله و دستیابی به صلح امنیت و ثبات منطقه بین المللی است.

ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه در حالی مطرح می شود که مقامات وزارت خارجه ایران بارها بر جدایی ناپذیر بودن این جزایر تاکید کرده اند.