Frustrated African American woman sitting at deskستاره:

سلام می خواستم اگه ممکنه در تعبیر این خواب کمکم کنید. یه شب خواب دیدم که سوار ماشینیم با پدر و مادرم. منو دارن می برن یه جایی. خودشونم خیلی گریه می کنن و منو می بوسن. بعد تو عالم خواب متوجه شدم که امروز روزیه که کاسه عمر من تموم شده و باید می مردم؛ اما جالب اینجا بود که من خودم زنده بودم اما رفتار پدرمادرم طوری بود که انگار قانون همین بود که وقتی روز مرگ یکی از جانب خدا برسه باید بمیره؛ چون اونا با وجودی که ناراحت بودن وگریه می کردن خودشونم تو قبرستون می خواستن منوخاک کنن. منم همش گریه می کردم و می گفتم: خدایا الان خیلی زوده من هنوز به هیچ کدوم از آرزوهام نرسیدم. من هنوز ۲۰سالمه..

اونام اینو می دونستن گریه می کردن و آماده می شدن که منو خاک کنن. تو صحنه ی آخر خواب، درست بالا سر یه قبر ایستاده بودیم… اگه تعبیر این خواب رو روشن کنید برام ممنون می شم.

تفسیر:

شما بر سرنوشت خویش حاکم اید. این شما هستید که آینده زندگی تان را می سازید. این ها واقعیاتی است که باید درک کنید؛ اما، در عمل سررشته زندگی تان را رها کرده اید تا دیگران بر امور شما مسلط شوند. چرا باید نسبت به منافعتان بی تفاوت باشید و نخواهید برای حقتان بجنگید؟!

پدر و مادر کسانی هستند که به خود حق می دهند درباره زندگی شما تصمیم گیری کنند. آیا هنوز هم آن ها مجاز به این کار هستند؟ آیا برای یک انسان بالغ دیگران اجازه دارند تعیین تکلیف کنند؟ نکته مهم در خواب، باور پدر و مادرتان به تمام شدن کاسه عمر شماست. دیگران می توانند دیدگاهی بسیار منفی به توانایی ها و منافع ما داشته باشند. مهم شما هستید که چنین تعیین تکلیفهای نادرستی را نباید بپذیرید.

دوست خوبم، حتی نزدیکان آدم ممکن است قضاوت درستی درباره ما نداشته باشند. زیاد شنیده ام داستان کسانی را که اطرافیان مرتب تحقیرشان می کردند و با انرژی منفی که می فرستادند باعث رکود زندگی شان شده بودند.

استقلال رای تان را باز یابید. سر رشته زندگی تان را به دست بگیرید و اگر واقعا و همان گونه که در خواب بر زبان آورده اید، آرزوها و اهدافی دارید، برای رسیدن به آن ها سنگ تمام بگذارید. این مسیر خوشبختی شماست. آگاه باشید با انفعال هیچ دری از موفقیت به سویتان گشوده نمی شود.