بانک-جهانیرییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران از پرداخت تمام بدهی ایران به بانک جهانی خبر داد و گفت: بدهی ایران به بانک جهانی با تعیین بانک عامل از سوی بانک جهانی پرداخت شد.
بهروز علیشیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جهانی طی ماه های اخیر بالاخره این بانک توانست مجوز لازم را از خزانه داری آمریکا برای تسویه حساب بدهی ایران دریافت کند.
وی تصریح کرد: براین اساس بدهی ایران با بانک جهانی تسویه شد و بنابر این از طریق این خط اعتباری تعیین شده می توانیم تسهیلات از بانک جهانی دریافت کنیم.
علیشیری از ورود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از سرمایه گذاران خارجی به صورت گروهی و انفرادی به کشور خبر داد و اظهار داشت: ورود این سرمایه گذاران به کشور درحالی است که در گذشته سرمایه گذاری به ایران وارد نمی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس مطالعات آنکتاد از هر ۱۰ هزار طرح معرفی شده برای سرمایه گذاری خارجی و یا ایده سرمایه گذاری خارجی تنها ۱۰ طرح به نتیجه می رسد به همین دلیل باید طرح های مناسب و دارای جایگاه مالی و سودآوری بالا را به سرمایه گذاران ارایه کرد.
وی با بیان آنکه، تعداد مذاکرات نیز برای دستیابی به هدف باید افزایش یابد، افزود: گزارشات میز خدمات سرمایه گذاری تهران و سایر استان ها نشان از اشتیاق روبه رشد سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش های مختلف اقتصاد ایران دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی، نقل و انتقالات بانکی را یکی از مشکلات اساسی برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد و گفت: مذاکراتی در این راستا در حال انجام است و امیدوارم این مشکل نیز رفع شود.