زینب:

شبی تو خواب دیدم من و برادر کوچکم با هم به یه باغ بی آب و علف و خشکی رسیدیم که تو خواب احسا س میکردم اون باغ خود ماست و از بی آبی تمام زمین ترک برداشته بود و روی زمین پر از سوسک شده بود و وسط اون باغ یه درخت سیب فوق العاده که پر از شاخ و برگ و میوه بود و من به برادرم گفتم تو بمون و من برای اینکه پام روی سوسکها نذارم پرواز کردم و خودم رو به درخت رسوندم و دوتا سیب قرمز چیدم و دوباره پیش برادرم برگشتم. وقتی برگشتم و به باغ نگاه کردم دیدم باغ سبز سبز پر از چمن شده بود.

تفسیر:

سوره بقره/ آیه ۱۲۰/ «ان هدی الله هو الهدی» همانا هدایت الهی است که آن هدایت است. آیه تلاش اهل کتاب برای آلوده ساختن محمد را بازگو می کند و می گوید هدایت واقعی هدایت الهی است و به محمد خاطر نشان می کند اگر بر مسیر آنها بروی در برابر خدا یاوری نخواهی یافت. شما نیز مسیر درست عدم مواجهه با سوسک ها را انتخاب می کنید و این انتخابی درست است.

در حقیقت، باغ نماد فرصت است و سوسک نماد آلوده سازی است که آرامش را زائل کرده و ایجاد تنش و اضطراب می کند. درخت سیب بر خلاف سوسک نماد پاکی روح افزا و آرامش بخش است. آیا راه رسیدن به آرامش آلوده شدن به گرفتاری های دنیا و خواهش های نفسانی بیشمار است؟ درخت سیب را سوسک ها احاطه کرده اند. انسان برای رسیدن به آرامش باید دل به دوزخ بسپارد و وارد سیاهی شود؟

برادرتان را دور نگه می دارید و او را حفظ می کنید. در شما درخت سیب درحال جوانه زدن و روییدن است. پرواز نماد قابلیت ها و توانایی هایی است که شما دارید و در مسیر درست از آن ها استفاده می کنید. در نتیجه به درخت جاودانگی می رسید و محصولی از آن را برای خود و برادرتان بر می دارید بدون این که آلوده تمنیات ویرانگر شده باشید. در نتیجه همان طور که آتش بر ابراهیم گلستان شد، در تلاش روح افزای شما، باغ فرصت ها سبزه زاری آباد و تهی از زشت اندیشان می شود.

دوست خوبم، خواب می گوید شما روحیه حمایتگرانه ای دارید و چنانچه از ظرفیت های وجودیتان به درستی استفاده کنید، قادرید زندگی سلامت و پر آرامشی برای خود و اطرافیانتان فراهم آورید.