محدثه:

برادرم خواب دیده که یه سری پنگوئن دارن پرواز می‌کنن و کوچ می‌کنن.

تفسیر:

به برادرتان بگویید، یکی از  ویژگی های ما انسان ها زندگی اجتماعی و کمک به دیگران است. ایشان باید نسبت به وضع اطرافیان حساس و مسئولیت پذیر باشند.

پنگوئن موجودی اجتماعی است و در رویا نماد کمک و حمایت است. کوچ کردن نیز با هم رهسپار شدن و به معنای  همراهی است. اما، پرواز نماد قدرت و توان داشتن است. بنابراین، اگر برادرتان بضاعتی دارد، باید به فکر اطرافیان نیز باشد. این  یک وظیفه اجتماعی است که انسان به حال  و روز دیگران توجه کرده و به داد دلشان برسد. دانش آموز ممتازی که به دانش آموزان ضعیف کمک می کند یا برادری که دست خواهر و دیگر اقوام را می گیرد، از معانی این هم نوع دوستی و احساس تعهد اجتماعی هستند.