Elderly coupleمرتضی:

به همراه خانواده در مسافرت و در متزل دوستی بودیم. احتمالا چند روزی میهمان بودیم و مهمانان دیگری هم بودند. از جمله فرد روحانی ای که از اقوام ماست و شخص محترمی است. اما صاحب خانه ای که مهمان ایشان بودیم ، در دنیای واقعی همسرشان به رحمت حق پیوسته و خود ازدواج مجدد کرده اند. اما ما در خانه قبلی ایشان و با حضور همسرشان مرحومشان میهمان بودیم.
جمع خوب و شادی بود و فرزندان خانواده پرده خریده بودند و قصد نصب پرده های نو را داشتند که قیمتش از حد انتظار بیشتر شده بود.
از همه جالبتر اینکه من به ناگاه متوجه شدم فرزند پسری دارم که در آغوشش می گیرم و بسیار خندان و دوست داشتنی است،
توضیح اینکه من فقط یک فرزند دختر ۱۵ ساله دارم و همسرم هم سالهاست که حاضر به داشتن فرزند دیگری نیست. اختلافات عمیق هم داریم و شاید تنها حضور فرزندمان ما را در کنار هم نگه داشته است.

تفسیر:

ذاتا فردی مسئولیت پذیر و علاقمند به خانواده‌تان هستید. این رویا راه گرما بخشی دوباره به کانون زندگیتان را نشان می‌دهد.  توجه داشته باشید که همه چیز از بینش شروع می‌شود. این نحوه نگاه ما به پیرامون است که دنیای ما را می‌سازد.

مهمانی جایی است که در آن انسان‌ها لحظات شادی برای یکدیگر می‌سازند. مهمانان به هم انرژی مثبت می‌دهند و از هم انرژی مثبت می‌گیرند. بنابراین، مهمانی نماد انرژی مثبت دادن است. همسر مرحوم دوستتان، نماد فرصتی است  که شما در اختیار دارید تا با بزرگواری و بخشش همسرتان یا عزیزانتان را از انرژی مثبت سرشار کنید. هنگامی که فردی را از دست می‌دهیم، دیگر فرصتی برای نثار احساساتمان برای او نیست. اکنون که هستند، فرصت را غنیمت بشمریم.

اما، فرزندان دوستتان پرده خریده‌اند. پرده نماد حجاب و وسیله‌ای برای چشم پوشی از دیدن است. در رویای شما، یعنی به ثمراتی که زندگی‌تان داشته توجه کنید و چشم بر برخی نقص‌ها و کاستی‌ها بپوشید. با ندیدن زشتی‌ها نگاهتان را به زیبایی‌ها و نقاط قوت زندگی زناشویی‌تان بدوزید.

فرزند پسری که با محبت  وعشق زیاد در آغوش دارید، عواطف عمیق شما و دلبستگی‌ مسئولانه‌تان به دختر و همسرتان را نشان می‌دهد. اجازه ندهید کدورت‌های کم اهمیت مانع دیدن این عشق عمیق شوند و زندگی‌تان را تباه کنند. با شناخت عمیق‌تر احساساتتان در قبال خانواده، تغییر کنید و به همسرتان فرصت تغییر کردن بدهید. خورشید محبت که از پشت ابرهای تیره دلتان بیرون آمد، ماه باشکوه قلب همسرتان نیز پرتوافشانی خواهد کرد.