dekhalatسرور:

یکی از همکارانم که مدتی قبل به من اظهار علاقه کرده بود و مدت چند ماهی است که از پیش من رفته و الآن هم هیچ حسی به او ندارم در خواب به در منزلمان آمده بود. یک فرش شبیه فرش جهیزیه خواهرم که سالیان گذشته داشت به منزلمان آورده و همان جا در کوچه ایستاده بود. فرش را شوهر خواهرم گرفت ودر کوچه مشغول پهن کردن و شستن آن شد و این آقا را به نامش صدا می‌کرد که من تعجب کردم که از کجا او را می‌شناسد. لطفا همانند دفعه قبل لطف کنید و تعبیرش را برایم بگویید؛ چون تا به حال من خواب این شخص را ندیده و به او فکر هم نمی‌کردم .

تفسیر:

کسانی هستند که چایی نخورده فامیل می‌شوند و یا با پررویی وارد زندگی آدم شده و با داشته‌هایی آدم طوری رفتار می‌کنند که گویا متعلق به خودشان است.  چرا باید در برابر چنین آدم‌هایی کوتاه بیایید؟

قالی شبیه قالی جهیزه خواهرتان است و شوهر خواهرتان آن را می‌گیرد. آیا حق این کار را دارد؟ در خیابان آن را پهن  می‌‌کند تا بشوید. خیابان جایی است که همه حق دارند از آن استفاده کنند. اما، مگر قالی که باید برای شما باشد نیز خیابان است؟‌ آیا دارایی شما به کسی جز شما تعلق دارد؟ کسانی هستند که به زندگی شما وارد شده و حق خود می‌دانند از داشته‌های شما منتفع شوند. دوباره می‌پرسم برابر این دست آدم‌‌ها چه می‌‌کنید؟ آیا به آنها اجازه می‌دهید؟

دوست خوبم، خواب به شما وضعیتی را نشان می‌دهد که دیگران با جسارت به مسائلی که به آن ها مربوط نیست ورود می‌کنند یا از چیزهایی که حقشان نیست، استفاده می‌کنند. این شما هستید که باید رفتاری مراقب و محکم داشته باشید و اجازه چنین زیاده روی‌ها یا سوء استفاده‌هایی را ندهید.

تعبیر خیابان (معنای دقیق):