پیامک«وام بدون سرگردانی و بی ضامن با سند ملک و خانه؛ حتما به ما زنگ بزنید»؛ متن پیامکی است که می تواند برای همه و نه فقط نیازمندان اغواگرانه باشد و مشابه این پیامک هر روز برای هزاران نفر ارسال می شود تا بالاخره شکار خود را در تور وام غیربانگی گرفتار کنند.

تماس خبرنگار ایرنا با یکی از این شماره ها نشانگر راه ساده وام گرفتن است اما پایان آن گرو گذاشتن تمام هستی خانواده (سرپناه) می باشد.
«وام می دهیم و سند خانه را به صورت رسمی در گرو نگه می داریم و اگر به بازپرداخت عمل نشود، اقدام می کنیم» و این شرطی است که در مرحله پیش از امضای توافق بیان می کنند که وام گیرنده تشنه دریافت وام شده و برای دریافت مبلغ ثانیه شماری می کند و حتی در ذهن نیز هزینه کرده است.
بنا بر این، دل به دریا زده و وام اخذ می شود، سند می رود و سود که نه «شبه ربا» را ماهانه در دل اقساط می گنجانند.
مشکل وقتی پیش می آید که در پرداخت قسط تاخیر شود، چک ها و سفته های تضمینی وام گیرنده که در اختیار وام دهنده است، رخ می کند و سند با ارزش بیشتر از مبلغ وام، برای چند میلیون تومان گرفتار محاکم قضایی و هزینه های دادرسی می شود.
ترس وام گیرنده از برگشت زدن چک هایی با وجه حامل به دلیل اینکه از نظر حقوقی تابع قرارداد ضمن وام نیست، سبب می شود، گروگذار به خواسته وام دهنده تمکین کند.
وام دهندگان خود را خصوصی می دانند و بسیاری هم نیکوکار! اما سر حساب و کتاب که می روی سودها بالای ۵۰ درصد و حتی در مواردی که زمان بیشتری منظور می کنند، فراتر از این میزان می شود.
این جا افزون بر شبه ربای نجومی، سود دیر کرد (وجه التزام در نظام بانکی) هم اضافه می شود.
بد از بدتر، وام گیرنده در شوق دریافت چند میلیون تومان کم دردسر، بدون حساب و کتاب اصل و بهره و مدت بازپرداخت مبلغ وام و حتی بدون اینکه در باره فرمول اخد سود با یک کارشناس مشورت کند، امضای آخر را می کند که در حقیقت می تواند امضای فروش خانه یا ملک به ثمن بخش به وام دهندگان باشد که نتیجه آن یک عمر پشیمانی، سرگردانی پیگیری قضایی و بی خانمانی خواهد بود.