دعا-رویامی‌گویند روزی زنی فقیر نزد مرد حکیمی رفت و از او خواست راهی را به او نشان دهد تا به کمک آن، بتواند آینده‌ای خوب برای پسر و دخترش فراهم کند. زن فقیر به حکیم گفت: «من و همسرم زندگی فقیرانه‌ای داریم و امیدی هم به فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تربیت و تعلیم درست این دو کودک نداریم. می‌دانیم فقر چقدر رنج‌آور و تحمل آن، تا چه اندازه دشوار است. ما دوست نداریم آن‌ها هم دچار این رنج و ناراحتی شوند. بگویید چه کنیم تا بتوانیم آینده‌ای روشن برای فرزندانمان فراهم کنیم؟!»

حکیم لبخندی زد و گفت: «به‌جای پیشگویی آینده‌ای تاریک و سیاه برای کودکانتان، آینده‌ای روشن، سعادتمند و توانگرانه برای آن‌ها پیشگویی کنید! فقط کافی است به فرزندانتان اطمینان دهید که این پیشگویی‌ها یقینا به وقوع می‌پیوندند؛ فقط به شرطی که آن‌ها برای به حقیقت پیوستن آن پیشگویی‌ها هرکاری از دستشان برمی‌آید، انجام دهند. آن‌وقت ‌خواهید دید زندگی آینده آن‌ها به‌خاطر پیشگویی‌های اکنون شما برای همیشه دگرگون خواهد شد!»

زن فقیر باتعجب گفت: «اما نه من و نه همسرم هیچ‌کدام طالع‌بینی نمی‌دانیم. ما هیچ‌جایی درس رمالی و غیب‌گویی نخوانده‌ایم و نمی‌دانیم چگونه از آینده خبر دهیم؛ چطور ممکن است آینده‌ای روشن و ثروتمندانه برای کودکانمان پیشگویی کنیم؟!»

حکیم گفت: «ما آدم‌ها شبانه‌روز درحال پیشگویی هستیم. همین که می‌گویید فرزندانتان در آینده حتما مانند شما فقیر و تنگدست می‌شوند، یک پیشگویی است. آنچه من از شما می‌خواهم این است که پیشگویی‌تان را عوض کنید و به‌جای پیشگویی فقر، قصه آینده‌ای روشن و پر از ثروت و دارایی را برای فرزندان دلبندتان تعریف کنید؛ فقط همین. کافی است به آن‌ها بقبولانید که این پیشگویی‌ها حتما اجابت می‌شوند؛ فقط به شرطی که آن‌ها هر کاری از دستشان برمی‌آید، انجام دهند و باتمام‌وجود منتظر وقوع آن باشند!»

بیایید دست از طالع‌بینی و پیشگویی‌های بی‌پایه و اساس برداریم. برای انسانی که در هر لحظه اکنون زندگی‌اش می‌تواند مسیری جدید را انتخاب کند، آینده چیزی نیست که از قبل مشخص باشد. آینده را فقط و فقط تصمیمِ اکنونِ ما تعیین می‌کند! این حقیقت را به فرزندان و کودکانمان یاد دهیم و به آن‌ها بیاموزیم که با پیشگویی آینده‌ای روشن برای خود و باورکردن آن‌ می‌توانند هر آینده‌ای را که دوست دارند، برای خود رقم بزنند. به‌راستی وقتی قدرت عظیمی به نام پیشگویی در همه ما وجود دارد، چرا پیشاپیش آینده‏ ای روشن و پرامید را برای خود پیشگویی نکنیم؟!

منبع:مجله موفقیت