لیلی:

من خانم مجردی هستم؛ و الان سالهاست که خوابهای مربوط به ارتباط جنسی می بینم که دربعضی مواقع تمایل خودم درخواب به انجام وادامه آن است. نمی دانم چکار کنم؟ من نمی دانم کدام یکی ازآنها را تعریف کنم. لطفا کمکم کنید.


تفسیر:

در رویا، رابطه جنسی نمایشگر خواست ها و تمناهای درونی ماست. زمانی که این خواب ها را بارها و بارها می بینید، آن ها قصد دارند نگاه شما را به نیازهای درونی و خواست های قلبیتان متوجه کنند. آیا شما از آن آدم ها نیستید که خودشان را نادیده می گیرند و طعم لذت بردن و خوشبختی را به فراموشی سپرده اند.

دوست خوبم، خودتان را انکار نکنید. زنی را می شناسم که از کوچکترین کاری در حق خودش دریغ می ورزد، او پشت کرده به تمام نیازهای طبیعی وجودش. این آدم از یاد برده، جسم و روح او صاحب حقوقی هستند. او همه چیز را برای دیگران می خواهد و صبح تا شب به فکر رفع نیاز خانواده است. اما، خود انسان نیز نیازهایی دارد. اول ما باید به خودمان بها دهیم. زمانی که به خودمان بها دادیم، می توانیم به درستی نیاز دیگران را هم شناخته و برآورده سازیم.

شما که از نوشیدن یک پپسی می توانید لذت ببرید. شما که از گشتن در یک پارک، خرید و از همه چیزهای ارزشمند می توانید لذت ببرید، چرا حجم زندگی را انکار می کنید؟ در خوابهایتان رغبتی که به رابطه دارید، نشان می دهد وجودتان طالب شادی و بهره بردن از مواهب دنیاست.

این را بدانید، زندگی بدون جریان آب و چرخش پروانه های نشاط معنایی ندارد. زندگی را گرد خاکستری عادت تباه می کند.