تینا:

برای گردش رفته بودیم. محیط پیرامون بیابانی بود. به دوراهی ای رسیدیم. گفتند یکی از مسیرها به کوهی می رسد که برف هم دارد. به همراه پدرم از آن مسیر رفتیم… به بالای کوه رسیدیم. برفی ندیدم؛ اما داخل سنگ ها فضای کنده شده ای (مثل مقبره) بود. کنجکاوانه از پله های آن پایین رفتم. در آن قبر انسان بسیار بزرگی شاید به طول سه متر قرار داشت. سنگ قبر شمایل کلی مردی را نشان می داد و جنس آن از سنگ براق بود. از قسمتی از قبر که جای آلت مرد قرار داشت، چشمه ای جریان داشت.

تفسیر:

سوره علق/ آیه ۷/ «ان راه استغنی» همانا خود را برخوردار و غنی می بیند. کلمه «راه» به معنی خود را می بیند اشاره به وضعی دارد که فرد به دلیل احساس برخورداری و بی نیازی توجهی به واقعیت ندارد. شما در نقطه مقابل آن نگاهی کنجکاو و کاوشگر دارید. نگاه کاوشگر نیز به دنبال یافتن حقیقت است تا از آن پند گرفته و آگاهی اندوزد. در همین نقطه، خواب معنای خود را باز می کند.

به گردش رفتن، علاقمندی برای دیدن جاهای جدید و به نوعی کسب تجربه است. در این بین، پیرامون بیابانی خشک است. دوست خوبم، بیابان به تعبیری می تواند وضعیت کنونی شما باشد. این که انسان احساس کند چیزی برای عرضه کردن و نقطه ایده آلی برای رسیدن ندارد یا اگر هم دارد، احساس می کند گرفتار ناکامی است و نمی تواند پیش برود. این خواب پیامی برای نشان دادن خط سیر صحیح برای زندگی شماست.

کوه نماد سختی و دشواری مسیر است. برای مثال فردی که می خواهد به مدارج بالای علمی برسد یا به تاجری بزرگ تبدیل شود، باید طی طریق در مسیری پر فراز و نشیب را بپذیرید وآمادگی روبرو شدن با دشواری ها را داشته باشد.

اما، برف نماد انجمادی یاس آور است که در کنار سختی ها می تواند انسان را گرفتار سرخوردگی و انفعال کند. برف روی واقعیات را می پوشاند، پس می تواند نماد این باشد که فرد علی رغم همه تلاش هایش برای مدت ها ظاهرا به موفقیتی نائل نشود و این می تواند بسیار ناامید کننده باشد. گاه سال ها تلاش می کنی و چون هیچ نشانه ای از موفقیت نمی بینی بی خیال راه می شوی؛ غافل از آنکه موفقیت در پشت آخرین گردنه به انتظار نشسته است.

پس، راه شما می تواند بسیار سخت و توان فرسا باشد؛ اما به چه چیزی باید برسید. در قله، مقبره ای قرار دارد که می تواند هدف وجودی شما باشد. قبر بزرگ نماد انسان بزرگ است. انسان های قدیم که روح بزرگشان باعث می شد تا دربرابر سختی ها استوار بایستند و اهدافشان را با روحیه ای قدرتمند پیش بگیرند. این که از محل آلت تناسلی قبر چشمه ای جاریست، نشان می دهد ثمرات وجودی این انسان ها بعد ازمرگ نیز همچنان وجود دارد. آلت تناسلی نماد تاثیر گذاری است و آب نماد حیات بخشی. اگر شما قدر خودتان را بدانید و آن روح بزرگ وجودتان را کشف کنید، همانند چشمه ای روح افزا فروزش وجودتان بیابان های پیرامون را آباد می کند.