همسران-احساساتهنگام بیان احساسات منفی خود هیچگاه اغراق نکنید. اگر همسرتان پیش از این شما را به اغراق در بیان احساسات منفی متهم کرده، شاید بد نباشد کمی روی جملات و اصلاحاتی که در این مواقع استفاده میکنید، توجه کنید. استفاده از عباراتی مثل «باز هم مثل همیشه»، «هیچوقت»، «همیشه اینطور است» و «اصلاً عادت تو همین است»، نشان میدهد که احتمالاً حق با همسرتان است. پس بهتر است در زمان صحبت حوصله بیشتری خرج کنید تا بتوانید بر این عادت ذهنی خود غلبه کنید.

هنگامی که ناراحت هستید، آن را به مسائل دیگر تعمیم ندهید و سعی کنید روی مسئله پیشآمده تمرکز کنید و در همان دامنه احساس ناراحتی کنید و آن را بروز دهید. تعمیم مسائل موجب میشود حالت دفاعی در همسرتان افزایش یافته و البته فرایند گفتوگوی شما به حاشیه رانده شود. در این مواقع تعجبی ندارد اگر همسرتان اصلاً متوجه احساسات شما نشود.

متوجه میزان و شدت دقیق احساس منفی خود باشید. اگر عصبانی هستید، بدانید که این عصبانیت در چه حد است. با این کار جلوی تعمیم غیرواقعی آن را بگیرید. گاهی اوقات یادآوری اتفاقات گذشته باعث میشود تا ناراحتی و عصبانیت ما افزایش یابد. اگر میبینید دلخوریهای گذشته باعث میشود تا نتوانید بهدرستی احساسات خود را بیان کنید. شاید بهتر باشد از روشهای کمکی مانند استفاده از یادداشتهای کوتاه برای همسرتان استفاده کنید. با این کار میتوانید کنترل بهتری روی مسائل داشته باشید.

در زمان بیان احساسات منفی، سعی کنید ابتدا رفتاری را که علت به وجود آمدن آن است شرح دهید و بعد در مورد احساس به وجود آمده بحث کنید. این کار به شما کمک میکند تا کنترل بیشتری روی میزان احساسات بیانشده داشته باشید، چرا که متناسب نبودن این دو بخش، اول از همه میتواند به چشم شما بیاید و مانعی بر سر اغراق و یا تعمیمهای نابجا باشد.

احساسات مثبت خود را بدون هیچ مانع بازدارندهای به همسرتان ابراز کنید. زمانی که میخواهید احساسات مثبت خود را بیان کنید، سعی کنید بیش از اندازه چرتکه نیندازید و حساب و کتاب نکنید. گاهی اوقات استفاده از جملات کلیشهای برای افرادی که تا به حال بازداری زیادی در این زمینه داشتهاند، میتواند برای شروع مناسب باشد. اگر در این مواقع احساس میکنید معذب هستید، شاید بد نباشد از روشهایی مانند یادداشت و پیامک در ابتدا شروع کنید. برای انگیزه پیدا کردن در این زمینه بهتر است به احساس خوب همسرتان بعد از بیان احساستان فکر کنید و فراموش نکنید که بیان احساسات مثبت میتواند لذت رابطه را برای هر دوی شما افزایش دهد.

زمانی را برای بیان احساسات و افکار خود اختصاص دهید که گفتوگوی شما قطع نشود. هرچند این موضوع بسیار واضح به نظر میرسد، اما متأسفانه گاهی اوقات احساس فشار ناشی از احساسات میتواند موجب شود تا همسران بدون توجه به شرایط، زمانی را برای بیان احساسات خود انتخاب کنند که همسرشان آمادگی لازم برای شنیدن را ندارد و یا کوتاهی وقت میتواند باعث سوءتفاهم شود.

یادتان باشد هرچقدر هم ما با همسرمان صمیمی باشیم و مهارت بالایی در بیان احساسات داشته باشیم، باز دلیل نمیشود تمام آنچه را احساس میکنیم بدون هیچ ملاحظهای با همسرمان در میان بگذاریم. در نهایت، مواقعی وجود دارد که لازم است احساسات خود را کنترل کرده و حتی آنها را بیان نکنیم.

اگر مواردی که شما را ناراحت میکند در رابطه با همسرتان زیاد است و در مجموع بیشتر اوقات نسبت به همسران احساساتی منفی را تجربه میکنید، شاید بهتر باشد به متخصص مراجعه کنید. یادتان باشد گاهی اوقات حساسیت بیش از اندازه ما میتواند بزرگترین مانع بر سر راه احساس صمیمت ما و همسرمان شود.

اگر دوست دارید همسرتان به احساسات شما توجه نشان دهد، فراموش نکنید که شما نیز باید در مقابل چنین کنید. بهکارگیری مهارت گوش دادن به شما و همسرتان کمک میکند تا در زمان بیان احساسات مثبت و یا منفی، برخوردهایی منطقی و البته سازنده داشته باشید.

اگر احساسات همسرتان را نمیتوانید درک کنید، به جای برخوردی تدافعی، سعی کنید به خود و همسرتان فرصت دهید. در غالب اوقات وقتی موضوعی غیرقابل درک به نظر میرسد، بعد از گذشت زمان شکلی متفاوت پیدا میکند، یا شما متوجه منظور همسرتان شده و میتوانید او را بهتر درک کنید و یا همسرتان متوجه میشود نتوانسته منظور خود را بهدرستی بیان کند. در هر دو صورت، دادن زمان میتواند دم‌‌دستترین راه و البته در غالب اوقات بهترین آن باشد.

منبع:مجله سپیده دانایی