زن-مقاومدومین گام: به ساختن دنیایتان ادامه دهید

دلی که شکست نیاز دارد دوباره خودش را پیدا کند. پس، به خودتان فرصت دهید تا زندگی را از نو ببینید. واقعیت این است که زندگی جریان دارد. با تمام فراز و نشیب هایش، با لحظات خوش یا تلخش. زندگی را برای خودتان منجمد نکنید، پنجره را که باز کنید آن سو، آدم هایی وجود دارند که دوستتان دارند و آدم هایی هستند که به شما نیاز دارند.

نارسیس می گوید: «خواب می دیدم از جاده ای به سمت بالا می آمدم که حیوان زخمی ای را دیدم. رفتم کمکش کردم… بعد با همان حیوانی که داشتم و خوب شده بود در یک زمینی  بودیم که گیاه داشت. فکر کنم اون حیوان بزغاله بود، می چرید و دنبال من می آمد. منم گاهی برمی گشتم و می ایستادم بالای سرش که سیر شود. »

حیوان مجروح همان قلب مبتلا و دردمند فرد است، قلبی که دیگران غرورش را جریحه دار کرده اند. هنگامی که نارسیس به حیوان کمک می کند، در حقیقت دارد به خودش کمک می کند. از چه طریق؟ ماهیت حیوان به این سوال پاسخ می دهد. آن حیوان یک بزغاله است و بزغاله موجودی نیازمند حمایت و پشتیبانی است؛ اما وقتی بزرگ شد چیزی که به منصه ظهور می رساند، استقامت و پایداری است.

رویا به نارسیس می گوید تا به تدریج استحکام و پایداریش دربرابر مشکلات و رفتار نادرست دیگران را افزایش دهد. در واقع، اجازه ندهد اعتماد به نفسش مخدوش شود: تو انسان مهربانی هستی و اگر دیگران قدر نمی شناسند، تقصیر خودشان است. همان گونه که بزغاله می چرد و تو کنار او می ایستی، کنار قلبت بایست و مراقبش باش تا زندگی را دوباره تجربه کند. یک روانشناس خانواده در این باره می گوید: «افراد دلشکسته خیلی از دست خودشان ناراحت هستند و همه تقصیرات را گردن خودشان می‌اندازند؛ انگار که کاری کرده‌اند که مستحق این دلشکستگی بوده اند. اگر دیدید این اتفاق برای شما می‌‌افتد، در نطفه خفه‌اش کنید! نقاط مثبتتان را یاد خودتان بیاورید و اگر به‌خاطر آن دلشکستگی قادر به انجام آن نیستید از دوستانتان بخواهید اینکار را برایتان بکنند.»

شما شخص ارزشمندی هستید. وقتی دیگران این را نمی بینند، دلیل نمی شود باور شما به خودتان اشتباه باشد. بز درونتان را تقویت کنید و بیاموزید: مهربانی هزینه دارد، هزینه آن بسیاری مواقع قدرنشناسی است. پس، نه برای دیگران که برای دل خودتان مهربان باشید.