قبض-جدید-گازاجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شامل همه بخش‌های صنعتی،‌ خدماتی و تولیدی در کشور می‌شود که در اولین روزهای ۹۳ بخش گاز کشور را با افزایش ۲۰ درصدی در تعرفه گاز همراه کرد و مصرف کنندگان را از افزایش مجدد قیمت‌ها نگران‌.

به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها،‌ قیمت گاز در دومرحله افزایش یافت که اولین افزایش قیمت در مصوبه سال ۸۹ و دومین مرحله افزایش از ابتدای امسال اعلام شد.

در حالی که از سال اجرای فازاول هدفمندی یارانه‌ها همواره قیمت‌ها در بخش‌های مختلف انرژی کشور مورد بحث و بررسی فراوان بود، در فاز دوم نیز مصرف گاز و میزان تعرفه‌های مربوط به این بخش مدت‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت افزایش ۲۰درصدی تعرفه گاز با موافقت هیات وزیران در یازدهم فروردین‌ماه اعلام شد.

مصرف گنندگان گاز در کشور چه مصرف‌کنندگان خانگی و چه خدماتی و صنعتی نگرانی‌هایی از افزایش تعرفه گاز و پرداخت آن دارند چرا که بر اساس اطلاعات موجود گفته می‌شود برای مصرف کنندگان از ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر مکعب،‌ معادل ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به علاوه هزینه بیمه و ۱۵۰۰ تومان آبونمان محاسبه می‌شود.

این درحالی است که محاسبات قیمت گاز با تعرفه‌های جدید بیانگر این است که مصرف کنندگان باید برای هر دوره حداقل معادل ۴۰ تا ۶۵ هزارتومان برای مصرف گاز پرداخت کنند.

همزمان با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز از ابتدای امسال ،‌ هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافته تا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.

این محاسبات که بر اساس اعلام هیات وزیران در یازدهم فروردین‌ماه امسال صورت گرفته است و پیش‌تر نیز شرکت ملی گاز طبقات مصرفی را به صورت پله مصرفی اعلام کرده بود، کمترین میزان پرداخت گاز بر اساس ۱۰ پله مشخص شده معادل ۱۵ هزار تومان و بیشترین میزان پرداخت معادل ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بر این اساس برای همه مشترکان گاز در کشور تصمیاتی گرفته شده است که این مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج و سپس چهار اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز نیز در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران در طول چند سال گذشته اکثر مشترکان خانگی کشور در هر دوره معادل ۴۰۰ تا ۴۵۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کنند که با قیمت‌ها و عوارض جدید متوسط قیمت هر مترمکعب گاز این مشترکان ۹۷ تومان است و با احتساب هزینه آبونمان این مشترکان در هر دوره باید مبلغی بیش از ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

با توجه به محاسبات صورت گرفته در باره قیمت جدید گاز مصرف کنندگان، به نظر می‌رسد بار مالی قبوض مشترکان پله اول و دوم مصرف حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، پله سوم و چهارم بین ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان، پله پنجم و ششم بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، پله هفتم و هشتم بین ۲۰۰ تا ۲۶۰ هزار تومان، پله نهم و دهم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، پله یازده و دوازدهم بین ۵۰۰ تا ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود.

 

منبع:ایسنا